Sökning: "tuberkulos"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet tuberkulos.

 1. 1. Pelletering av hårt material i enpetarpress

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sebastian Gisle; [2019]
  Nyckelord :pellets; enpetarpress; partikelstorlek;

  Sammanfattning : The world has to change its energy and climate policy to guarantee the future of earth. The need of finding new solutions to address energy needs is vital. More than 80 percent of the population in Zambia relies on charcoal as a primary source of energy. The deforestation that follows with this solution is not sustainable. LÄS MER

 2. 2. Arvika förening mot tuberkulos : Ideella aktörer i folkhälsans tjänst 1907 - 1912

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sebastian Room; [2019]
  Nyckelord :Arvika; tuberculosis; organization; sanatorium; public health; 1900s; dispensary; agent; Arvika; tuberkulos; förening; sanatorium; folkhälsa; 1900-tal; dispensär; aktör;

  Sammanfattning : Tuberkulosens härjningar i världen har drabbat miljontals människor genom åren. Bland denna statistikkan även Sverige kring 1800- och 1900-talet ses ha drabbats hårt. samhällsförändringar utifrånindustrialisering och urbanisering skapade nya förutsättningar för spridning av sjukdomen, detta blevmärkbart ur ett folkhälsoperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Tuberkulos i medeltida Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk osteologi

  Författare :Lina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Tuberkulos; medeltida Lund; S:t Jakob; Gråbrödraklostret.; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Tuberculosis is one of the oldest diseases known to man. Today one third of the world’s population is infected and every year 2 million people die because of it. This essay is focused on tuberculosis in Medieval Lund, specifically from Saint Jacobs cemetery. LÄS MER

 4. 4. Antibiotikaresistens – det förbisedda säkerhetshotet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Grönsund; Patrik Behre; [2019]
  Nyckelord :antibiotika; antibiotikaresistens; cdc; human security; säkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antibiotikaresistens är ett växande problem som orsakar både långvarig sjukdom och dödsfall världen över. Trots att man kan se antibiotikaresistens som ett säkerhetshot är det ofta förbisett i säkerhetsstudier. LÄS MER

 5. 5. Vilket är det största hotet mot den afrikanska elefanten (Loxodonta spp.)?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lisa Mattsson; [2019]
  Nyckelord :afrikansk elefant; bevarande; skogsskövling; konflikt elefant-människa; tjuvjakt;

  Sammanfattning : Den afrikanska elefanten är jordens största landlevande däggdjur. Det finns två olika varianter: afrikansk stäppelefant (Loxodonta africana) och afrikansk skogselefant (Loxodonta cyclotis). De afrikanska elefanterna är grundpelare i ekosystem genom att bland annat visa vägen till vatten och mat för både djur och människor. LÄS MER