Sökning: "tuberkulos"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet tuberkulos.

 1. 1. Nurses' process to achieve adherence with TB/HIV co-infected persons

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Heloiza Lundgren Ekberg; Sofie Stensman; [2020]
  Nyckelord :adherence; competence; interpersonal relations; person-centred care; TB HIV co-infection;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tuberkulos är den infektionssjukdom som leder till flest dödsfall globalt. HIV/AIDS orsakade en pandemi på 1980-talet som fortfarande är en allvarlig hälsorisk i vissa låg- och medelinkomstländer. 8500 personer lever med en TB/HIV co-infektion i Brasilien. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av icke-tuberkulösa mykobakterier och Mycobacterium tuberculosis med hjälp av PCR-teknik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Josefina Vernersson; [2020]
  Nyckelord :Realtids-PCR; icke-tuberkulösa mykobakterier; Mycobacterium tuberculosis;

  Sammanfattning : Tuberkulos orsakad av Mycobacterium tuberculosis, är en av de ledande dödsorsakerna globalt sett enligt världshälsoorganisationen (WHO). M. tuberculosis ingår i Mycobacterium tuberculosis komplex (MTBC) där bland annat Mycobacterium bovis, M. bovis BCG (Bacillus Calmette-Guérin) och Mycobacterium africanum också ingår. LÄS MER

 3. 3. Analyses of microbial community in nutrient solution with biofertilizer and risk assessment of establishment of pathogens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Författare :Julia Södergren; [2020]
  Nyckelord :Biofertilizer; hydroponic; 16S rRNa sequencing; challenge testing; calorimetry; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Agriculture and Food Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The societal interest for a more sustainable and circular food production is increasing. Hydroponic farming is an alternative way of growing vegetables that can bring farming into urban environments, reducing long transports of food. In parallel, the focus in waste treatment is being more directed toward resource recovery. LÄS MER

 4. 4. Personers upplevelse av att leva med tuberkulos : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Adiam Tesfamicael; Carmen Aguirre; [2020]
  Nyckelord :Tuberkulos; personers upplevelse; omvårdnad; litteraturstudie; kvalitativ;

  Sammanfattning : Tuberkulos är en infektionssjukdom som räknas till en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen och miljontals människor fortsätter årligen att insjukna. I Sverige är sjukdomen ovanlig men däremot har det skett en liten ökning under 2000-talet. LÄS MER

 5. 5. Röntgensjuksköterskans kunskap om smittspridning av tuberkulos

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alaa Jammal; Sahar Al-Kuheli; [2020]
  Nyckelord :Radiografi; TB; smittspridning; kunskaper; röntgensjuksköterskor; patientsäkerhet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Antalet smittfall i Sverige av tuberkulos har ökat de senaste åren. Röntgenundersökningar av lungorna ingår i utredningen och diagnostisering av TB, vilket ökar risken för smittspridning inom röntgenverksamheten. Syftet: Att belysa röntgensjuksköterskans kunskap om smittspridning av TB. LÄS MER