Sökning: "tubers"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet tubers.

 1. 1. Trädgårdsmästarbostaden : gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Claesson; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; nationella genbanken; programmet för odlad mångfald; Pom; grönt kulturarv; kulturväxter; Rio-konventionen; gestaltning; visningsträdgård;

  Sammanfattning : Older cultural plants that has been gathered within the framework of the Program for cultivated diversity (Pom), are preserved in the Swedish National genebank for vegetatively propagated horticultural crops. Pom is a result of the Rio-convention that in 1992 lead to the Swedish Riksdag taking a strategic decision. LÄS MER

 2. 2. New methods for seed potato production: an investigation into the production and farmer uptake of mini tubers in South Africa

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Alba Sáez Fernández; [2018]
  Nyckelord :mini-tubers; Chlorophyll fluorescence; Leaf Area Index; small-scale farming;

  Sammanfattning : Potatoes are by far the most produced fresh vegetable crop in South Africa. Remarkably, potato sales represent more than 30% of the turnover in the Fresh Produce Markets (FPM). LÄS MER

 3. 3. Svartpricksjukans betydelse för skalkvalitet i matpotatis

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Philip Zandelin; [2018]
  Nyckelord :svartpricksjuka; black dot; Colletotrichum coccodes; skalsjukdomar; potatis; Solanum tuberosum;

  Sammanfattning : I Sveriges odlas mer än en halv miljon ton matpotatis (Solanum tuberosum) årligen. I takt med att potatisen tvättas och paketeras i allt större utsträckning har kraven på utseende och storlek fått en ökad betydelse. Det har inneburit att skalmissfärgningar fått en ökad betydelse. LÄS MER

 4. 4. Growth and phosphorus uptake of potato (Solanum tuberosum L.) in an alkaline soil as affected by mineral nitrogen forms and inoculation with phosphate-solubilizing bacteria and mycorrhizal fungi

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Kristina Weimers; [2017]
  Nyckelord :alkaline soil; ammonium chloride; ammonium nitrate; ammonium sulphate; AMF; Bacillus megaterium; Solanum tuberosum L; P deficiency; potassium nitrate; Rhizophagus irregularis;

  Sammanfattning : In soils with relatively high pH (pH > 7), potatoes (Solanum tuberosum L.) and other phosphorus (P) demanding crops might suffer from P deficiency despite P fertilization and significant reserves of P in the soil. Also, a high risk for P deficiency for potatoes may be expected when the soil is cold and the root system undeveloped. LÄS MER

 5. 5. Inagringsteknikens påverkan inom skalkvalitet för matpotatis : en pilotstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Hernefur Persson; Mattias Olsson; [2017]
  Nyckelord :skalkvalité; matpotatis; potatislager; lagringssystem; kylsystem; skalmissfärgning; lagringsskador; klimatisering;

  Sammanfattning : Inledning Lagring av potatis spelar stor roll för att kunna säkra en konstant försörjning av potatis även under delar av året då odling inte är möjlig. Valen av lagringssystem utgörs av två huvudgrupper med flera underkategorier. LÄS MER