Sökning: "tuition fees"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden tuition fees.

 1. 1. INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY: MEDIATION OF TRANSNATIONAL STUDENT MOBILITY: A CASE OF UGANDAN STUDENTS IN SWEDEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ronald Byaruhanga; [2021-07-01]
  Nyckelord :international student mobility; transnational; mediation; actors; ntermediaries; Sweden; Uganda;

  Sammanfattning : This study examines international student mobility from Uganda to Sweden to understand how this mobility is mediated. More specifically, the study examines the use and impact of intermediaries involved in the student migration process with the aim of bridging the existing gap in the mediation of students from low developed countries to non-English speaking countries. LÄS MER

 2. 2. I avtal med det allmänna - gråzonen mellan offentlig rätt & civilrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alexander Zagajewski; [2021]
  Nyckelord :Offentlig rätt; offentligrättsliga tjänster; avtal med det allmänna; civilrätt; gråzonen mellan offentlig rätt och civilrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen beskriver och analyserar den gränsdragningsproblematik som kan uppstå när enskilda ingår avtal med det allmänna. Genom praxis som behandlas inom områden så som avgiftsskyldiga högskolestudenter, barnomsorgsavgifter, parkeringsavgifter och patientavgifter framgår det att rättsområdena ofta är sammanflätade och består av olika delar som samspelar med varandra. LÄS MER

 3. 3. Spelar det någon roll att vissa betalar? : Organisering och marknadisering under tio år med studieavgifter - Fallet Lunds universitet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Helene von Wachenfelt; Helle Andresen Pettersson; [2021]
  Nyckelord :tuition fees; organisation; Lund University; marketisation; institution; institutional theory; students as customers; studieavgifter; organisation; Lunds universitet; marknadisering; kundifiering; institution; institutionell teori;

  Sammanfattning : In 2011 Sweden introduced tuition fees for citizens of countries outside the European Union (EU), European Economic Area (EEA) and Switzerland, choosing to study at Swedish universities. The purpose of this thesis has been to explore how institutions of higher education in Sweden has adapted to this change by studying the case of Lund University. LÄS MER

 4. 4. Money Matters: A Cultural Analysis of the Experiences and Expectations of American Students in Sweden Regarding Tuition Fees

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Audrey Savage; [2020]
  Nyckelord :American students; Sweden; education; tuition; money; educational value; USA; valuation; cost analysis; habitus; academic field; commodification of education; the knowledge economy; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the experiences and expectations of American students conducting full-time master’s studies in Sweden and how their monetary valuation of education, demonstrated through paying tuition, impacts their studies. This thesis additionally aims to explore how students adapt a specific academic habitus during their US educational experiences that they, in turn, bring with them to study in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Internationalization of Higher Education : Understanding the International Students' Choice of a Swedish University and the Decision-Making Process

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Prisca Thiru; Aleksandra Denisova; [2020]
  Nyckelord :Internationalization; Higher education; International students; Push-pull factors; Decision making;

  Sammanfattning : As the growth of Internationalisation of Higher Education shifts from former dominant nations like USA, Canada, England and Australia to other nations in Europe and Asia such as Germany, Sweden, Japan and Singapore, this study seeks to understand the decision-making process of an International Student looking to study at a Swedish University. Borrowing from previous studies, the ‘push and pull factors’ are used as the main theoretical reference as well as in discussion of the findings. LÄS MER