Sökning: "tull"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet tull.

 1. 1. The notion of economic value in taxation - A comparison of valuation methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Linder; [2020]
  Nyckelord :EU law; Tax law; Transfer pricing; Customs law; VAT; Valuation methods; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The concept of economic value is not well explored nor consistently applied in the field of taxation. Different systems of taxation assess value from their own perspectives and with their own interests in mind resulting in situations where different values for taxation are determined for the same transaction. LÄS MER

 2. 2. Val av leveransvillkor : En studie om hur val av Incoterms® kan öka kontrollen över inflöden av materiel för statliga myndigheter

  Magister-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Daniela Bujosevic; Lisa Winroth; [2018]
  Nyckelord :Incoterms®; Term of delivery; Inbound logistics; Material supply;

  Sammanfattning : Att handla med varor över internationella gränser influeras av såväl internationella regler och nationell lagstiftning. Studier har visat att såväl konventionella företag som statliga myndigheter har drivits till att lägga ut delar av sin verksamhet på externa parter. LÄS MER

 3. 3. Handelshinders dominoeffekt : en kvantitativ studie av svenska trävarors förutsättningar på den kinesiska marknaden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Erik Grafström; Anna Gebre-Medhin; [2017]
  Nyckelord :internationell handel; tull; handelshinder; Kina; Kanada; USA; Sverige; sågade barrträvaror;

  Sammanfattning : Den internationella virkesmarknaden går sannolikt en spännande framtid till mötes och det råder delade meningar hur denna kommer se ut. Optimister menar att träkonsumtionen i världen kommer öka tillsammans med den ökande miljömedvetenheten och satsningar på träkonstruktioner samt nya träbaserade material är framtiden. LÄS MER

 4. 4. Trade barriers on EU's agricultural market : are farmers producing maize and the cocoa- & coffee industry in EU protected by tariffs?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gustaf Svenungsson; [2016]
  Nyckelord :agricultural trade; effective rate of protection; tariff escalation; common agricultural policy; EU s common market;

  Sammanfattning : The purpose and aim for this thesis is to determine if the European Union uses tariffs on cocoa, coffee and maize and the Common Agricultural Policy in such a way that it protects European farmers and workers on behalf of farmers and workers in less developed countries. The aim has been fulfilled both by a theoretical study and by calculations tariff escalation and the effective rate of protection on the three crops. LÄS MER

 5. 5. Orsaksanalys av ineffektivt administrativt arbete : En fallstudie kring nödvändiga förbättringar inför övergripande systemuppgradering och administrativ rutinförändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Zohre Khishkar; [2015]
  Nyckelord :Union Customs Code; ERP; communication; skills development and standardised working methods; Tullkodex för unionen; ERP; kommunikation; kompetensutveckling och standardiserade arbetssätt;

  Sammanfattning : Den nya tullagen Union Customs Code (UCC) med målet elektroniskt tullhantering inom unionen kommer att börja tillämpas 1 maj 2016. Tullkodex för unionen innebär elektroniskt tullhantering såväl mellan näringslivet och Tullverket som mellan medlemsstaternas tulladministrationer. LÄS MER