Sökning: "tumörmarkör"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet tumörmarkör.

 1. 1. Metodverifiering med KRYPTOR compact PLUS samt fördjupad litteraturgenomgång av förekommande kliniskt biokemiska analysmetoder för Chromogranin A i plasma och serum.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Elinore Hall; Nijemcevic Tanja; [2016]
  Nyckelord :CGA; tomour marker; blood; human; neuroendocrine tumours; CGA; tumörmarkör; blod; human; neuroendokrina tumörer;

  Sammanfattning : Antal cancerfall ökar ständigt. Samtidigt ses en ökning av antalet cancerpatienter som lever längre tack vare tidig diagnostisering och bättre behandlingsmetoder. Neuroendokrina tumörsjukdomar diagnostiseras med hjälp av tumörmarkören chromogranin A. LÄS MER

 2. 2. Ezrin som prognosmarkör för rektalcancer

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Andreas Lindholm; [2015]
  Nyckelord :ezrin; immunhistokemi; lokalrecidiv; prognosmarkör; rektalcancer; tissue microarray; tumörmarkör;

  Sammanfattning : Rektalcancer drabbar cirka 2000 personer i Sverige per år. Trots förbättringar i preoperativ utredning och behandling, utgör fortfarande lokalrecidiv (lokalt återfall i bäckenet) ett allvarligt problem. I dagsläget överlever inte majoriteten av patienterna som får ett lokalrecidiv. LÄS MER

 3. 3. Thymidinkinas 1 som tumörmarkör vid juvertumörer hos tik

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Per Nyberg; [2007]
  Nyckelord :TK; TK-1; Thymidinkinase; juvertumör; tumörmarkör;

  Sammanfattning : Determination of serum thymidine kinase 1 (TK-1) activity is used as a tumour marker in both human and veterinary medicine. TK-1 is an intracellular enzyme involved in a salvage pathway of DNA synthesis. LÄS MER

 4. 4. Karaktärisering av hund TK1 för användning som tumörmarkör

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Molecular Biosciences

  Författare :Cecilia Fröberg; [2006]
  Nyckelord :tymidin kinas 1; tumörmarkör;

  Sammanfattning : Thymidine kinase 1 (TK1) is an intracellular enzyme involved in "the salvage pathway" where the uncomplete parts of DNA are transformed into DNA precursors. The expression of TK1 is cell cykle specific, with the highest level during S-phase when DNA-synthesis is most active. LÄS MER