Sökning: "tumörsjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet tumörsjukdom.

 1. 1. Begränsningar i vardagslivet med hjärntumör

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emelie Järmark; Mattias Petersson; [2021]
  Nyckelord :hjärntumör; kvalitativ forskning; personcentrerad vård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 60´000 personer drabbas varje år av tumörsjukdom och av dessa är ungefär 1200 lokaliserade till centrala nervsystemet. Behandlingen vid hjärntumör är antingen kurativ eller palliativ och kräver då vård med hjälp av ett multidisciplinärt teamarbete där sjuksköterskan har den viktiga rollen att finnas nära till hands för patienten och de anhöriga samt förmedla vidare information till övriga professioner. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors liv efter mastektomi till följd av bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mizgin Bilici; Hily Ningrari; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; mastektomi; psykosociala faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdom i världen och året 2018 diagnostiserades 7800 kvinnor i Sverige för bröstcancer som resulterades med 1400 dödsfall. Bröstcancer behandlas med kirurgi, strålning och cellgift. LÄS MER

 3. 3. Perinealbråck hos hund : retrospektiv studie om kontralateralt bråck efter enkelsidig operation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Cajsa Grape; [2021]
  Nyckelord :perinealbråck; perinealbråck hund; perinealbråck kontralateralt; återfall perinealbråck; återfall kontralateralt perinealbråck; utveckling kontralateralt bråck;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har föreslagits att perinealbråck hos hundar möjligtvis ska betraktas som en bilateral företeelse istället för unilateral. Det finns dock endast begränsad mängd data med avseende på risk för kontralateral operation efter åtgärd av unilateralt bråck. LÄS MER

 4. 4. Cancerpatienters upplevelser i samband med PET/CT undersökningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Arash Assadollahi Atashgah; [2020]
  Nyckelord :PET CT; Patient Experience; Anxiety; Cancer; Onkology; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Positronemissionstomografi/datortomografi (PET/CT) är en nukleärmedicins undersökning. Det är en kraftfull metod som används för att för att kartlägga tumörutbredning, bestämma lämplig behandling, utvärdera given cancerbehandling och att upptäcka återfall av tumörsjukdom. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelse av stöd då de drabbats av bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Josefsson; Lisa Widén; [2019]
  Nyckelord :Person-centered care; Information; Nurse; Understanding; Qualitative method; Personcentrerad vård; informatik; sjuksköterska; förståelse; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer utgör idag den vanligast förekommande tumörsjukdom hos kvinnor. Risken att drabbas ökar efter 40-års åldern. Majoriteten behandlas med bröstbevarande kirurgi, vissa kvinnor genomgår mastektomi och vissa kvinnor väljer därefter att göra en rekonstruktion. LÄS MER