Sökning: "tumör"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade ordet tumör.

 1. 1. Raman spectroscopy in neurosurgery

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Saga Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Raman spectroscopy; brain tumor; diagnosis;

  Sammanfattning : Brain tumors or brain cancer is a disease than affects people of all ages. The median age of a person living with a brain tumor is 60 years, it is however a disease that affects children and young adults in high grade. LÄS MER

 2. 2. Acoustic Droplet Vaporization : An Assessment of How Ultrasound Wave Parameters Influence the Vaporization Efficiency

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Sara Öquist; [2020]
  Nyckelord :Acoustic Droplet Vaporization; Verasonics; Ultrasound; Vaporization Efficiency; Phase-change Contrast Agents;

  Sammanfattning : Acoustic droplet vaporization (ADV) is a process in which a phase shift of a liquified droplet into a gaseous microbubble, is triggered using an ultrasonic wave. In contrast to utilizing conventional contrast agents in ultrasound, the phase change contrast agents used in ADV can extravasate into tumor tissue, and they offer a greater circulatory lifespan, thereby increasing the potential applications in which they can be utilized. LÄS MER

 3. 3. Patienters rädsla och oro som kan uppstå vid ett eventuellt återfall i cancer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elina Friman; Louise Ekblad; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; Känslor; Oro; Patienter; Rädsla; Stöd; Canceråterfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är flera olika sorters sjukdomar men gemensamt för dem är att de påverkar kroppens celler. Det sker en mutation i cellen och den kan börja dela sig okontrollerat och bli en växande tumör. LÄS MER

 4. 4. Treatment outcomes on malignant gliomas using oncolytic viruses

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Pegah Tehranipour; [2020]
  Nyckelord :oncolytic virus; malignant glioma; reovirus; parvovirus;

  Sammanfattning : Purpose: The objective of this thesis is to evaluate clinical studies that have used oncolytic viruses as treatment and to compare their treatment-outcomes on patients with malignant glioma. Method: This thesis is a systematic literature review where PubMed has been used as the database for data collection. LÄS MER

 5. 5. Att leva med hjärntumör : Personers upplevelser av dagligt liv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Linn Jansson; [2020]
  Nyckelord :brain tumor; daily life; experience; patient; dagligt liv; hjärntumör; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Personer med hjärntumör lever med fysiska, kognitiva och neurologiska symtom beroende på tumörens lokalisation, de lever med osäkra prognoser och oro för framtiden och deras anhöriga. Genom att anta ett holistiskt perspektiv kan sjuksköterskan värna om personens behov och erbjuda stödjande resurser. LÄS MER