Sökning: "tunga fordon"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden tunga fordon.

 1. 1. Analysis of the US procedure for the fuel consumption and greenhouse gases certification of heavy duty vehicles

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Paolo Enrico Viotti; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The vehicle sector is facing the biggest revolution of the last 70 years, whose main target is the depletion of emission and a steady decrease of fuel consumption. The focus in this report is the Green House Gas Emissions model (GEM) developed by the United States Environmental Protection Agency (EPA). LÄS MER

 2. 2. Avkokskomprimering till CBG-lager som avkokshantering på LBG-tankstationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Olle Levin; [2019]
  Nyckelord :biogas; förvätskad biogas; komprimerad biogas; LNG; biobränsle; tunga fordon; logistik;

  Sammanfattning : The number of fuel stations for liquefied biogas or liquefied natural gas (LBG or LNG, both composed of liquid methane) in Sweden will increase in the coming few years, from 6 stations to over 30 in total. While there still are very few LNG heavy-duty vehicles (HDV's) on Swedish roads, technical problems may arise at fuel stations due to low consumption. LÄS MER

 3. 3. The process of OBD certification : a comparative study between Euro VI and CARB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Shilan Anayati; Mohammed Gaber; [2019]
  Nyckelord :On-Board-Diagnostics; certification process; EURO VI; CARB; heavy-duty engines; organisational change; coordination; distribution of responsibility; On-Board-Diagnostics; certifieringsprocess; EURO VI; CARB; tunga fordon; organisationsförändring; koordination; ansvarsfördelning;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to compare the legal requirements for Euro VI and CARB regarding OBD certification in order to identify the challenges that may come for a manufacturer’s move from Euro VI classified heavy-duty engines to engines that meet the requirements of CARB. Furthermore, the study also aims to identify the effects that these challenges will have on the organisation. LÄS MER

 4. 4. Modular Scaled Development Platform for Steering Algorithms using LEGO Mindstorms.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :GEPENG YANG; JONATHAN ADOLFSSON; [2019]
  Nyckelord :Buckingham π theorem; LEGO Mindstorms; Heavy duty vehicles; Physically similar systems.; Buckingham π teoremet; LEGO Mindstorms; Tunga fordon; Fysikaliskt likartade system.;

  Sammanfattning : The topic of the thesis is to build physically similar systems to simulate behaviors of real-life heavy-duty vehicles using LEGO Mindstorms as hardware platform and Buckingham π theorem as theoretical basis for the parameter scaling. The thesis work includes software and hardware system design and theoretical research in order to prove a newly proposed concept: Using LEGO to build a scaled model of real-life vehicles with specific similar physical properties. LÄS MER

 5. 5. Trafikinducerade vibrationer : En studie om busskuddars påverkan på vibrationsnivåer i mark och byggnader.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erika Johansson Kling; [2019]
  Nyckelord :Ground vibration; vibration measurement; speed control cushion; traffic; urban planning.; Markvibration; vibrationsmätning; busskudde; trafik; samhällsbyggnad.;

  Sammanfattning : Trafikinducerade vibrationer: En studie om busskuddars påverkan på vibrationsnivåer i mark och byggnader. Erika Johansson Kling I Uppsala används busskuddar som en form av medveten ojämnhet i vägbanan för att sänka hastigheten och öka trafiksäkerheten på olycksdrabbade vägsträckor. LÄS MER