Sökning: "tunga lyft"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden tunga lyft.

 1. 1. Hippologernas arbetsmarknad : bakomliggande faktorer till yrkesbyte efter avslutad utbildning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Matilda Fagerlind; Johanna Vasara-Hammare; [2021]
  Nyckelord :equine science students; change of vocation; working conditions;

  Sammanfattning : Equine students labour market – reasons to change career The Swedish University of Agricultural Science offers a variety of courses and educations in the field of agriculture, natural sciences, forestry and environmental science. Equine Science is one of the bachelor programs. It was founded in the year of 1994. LÄS MER

 2. 2. Design and Verification of MIL for Linear Actuator

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :NIKLAS HOLMÉR; [2020]
  Nyckelord :Efficiency; Actuator; Power losses; Modelling; Verkningsgrad; Ställdon; Effektförluster; Modellering;

  Sammanfattning : In a world where development of new technology moves rapidly towards renewable energy resources, it is important to implement new technology for efficiency improvement on existing products. This is Cascade Drives ambition, to enable a shift from hydraulic usage in heavy vehicles to a solution that is completely electromechanical driven, to improve energy efficiency. LÄS MER

 3. 3. Vridningsmekanism för Stigortsborrmaskin

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Philip Stenhammar; [2020]
  Nyckelord :Raiseboring machine; tilt mechanism; mehanical rock excavation; Stigortsborrmaskin; vridningsmekanism; mekanisk bergsavverkning;

  Sammanfattning : Examensarbetet är utfört tillammans med Epiroc genom Svea Teknik AB och som skett inom mastersprogrammet Maskinkonstruktion på KTH.  Stigortsborrmaskiner används inom gruvindustrin till att exempelvis borra hisschakt, malmpassager eller dränering mellan två redan existerande orter. LÄS MER

 4. 4. Ankarskenor i byggandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Bashar Alkrdi; Jonas Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Ankarskena; Arbetsmiljö; Installation; Innovation; Incitament; Anchor rail; Work environment; Installation; Innovation; Incentive;

  Sammanfattning : Vårt examenarbete om ankarskenor i byggandet omfattar implementering av en ny teknik i byggandet i form av föringjutna ankarskenor för installationer av VS rör, ventilation, sprinkler och EL. I en allt mer globaliserad värld råder en allt högre konkurrensutsatt marknad, vilket gör att det också ställs högre krav på entreprenörerna inom byggsektorn. LÄS MER

 5. 5. Kognitiv beteendeterapi för att minska kinesiofobi hos idrottare  med ländryggssmärta eller lumbalt diskbråck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :Eric Brännström; Sanna Svensson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggssmärta (low back pain (LBP)) är ett utbrett problem i såväl den allmänna befolkningen som bland idrottare. Bland flera bakomliggande orsaker är diskbråck en av de allvarligare. LBP är frekvent förekommande i många idrotter, där tunga lyft i kombination med flexion och rotation av ryggraden är typiska riskfaktorer. LÄS MER