Sökning: "tungmetall"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet tungmetall.

 1. 1. Ger utsläppsvattnet från Södra Cell Värö, toxiska effekter på fisk: En studie med avseende på leverförstoring och förekomst av kadmium hos sandskädda (Limanda limanda)

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Zakarias Mibesjö; Jonathan Sjöholm; [2022]
  Nyckelord :fish; common dab; cadmium; increased liver size; liver weight; pulp mill; heavy metals; fisk; sandskädda; kadmium; leverförstoring; levervikt; utsläpp; pappersmassabruk; tungmetaller;

  Sammanfattning : En ökad levervikt kan ge en indikation på toxisk stress hos fiskar. I denna undersökning jämfördes levervikt hos sandskädda (Limanda limanda) kring utsläppsområdet för pappersmassabruket Södra Cell Värö med ett referensområde ca. 10 km norrut. LÄS MER

 2. 2. Development and Testing of a Hydro-Chemical River MixingModel to Investigate Sources of Carbon and Mercury in the Mackenzie River Basin, Canada

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Torbjörn-Johannes Erikson; [2020]
  Nyckelord :mercury; Hg; POC; DOC; Mackenzie River; kvicksilver; Hg; DOC; POC; Mackenziefloden;

  Sammanfattning : Mercury, Hg, is found in Arctic biota in alarming quantity, posing a potential health risk for the local population. It is believed that the large Arctic rivers contribute to this. The Mackenzie River annually transports approximately 325 km3 water to the Arctic Ocean, which is ca 10% of the freshwater received. LÄS MER

 3. 3. Tungmetaller i dagvattendammar : en jämförelse mellan beräknade och uppmätta årsmedelhalter i inkommande dagvatten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Författare :Mathias Andersson; [2019]
  Nyckelord :Germans formel; StormTac; flödesproportionell vattenprovtagning; tungmetaller; dagvatten;

  Sammanfattning : Dagvatten som rinner längs hårdgjorda ytor i stadsmiljöer kan föra med sig tungmetaller och andra föroreningar från ytorna. Vanligtvis transporteras det förorenade dagvattnet via led- ningsnäten till en recipient där det riskerar att förorena sjöar och vattendrag. LÄS MER

 4. 4. Biokolsproduktion från släke : En studie om lämpligheten att producera biokol från gotländska alger och vattenlevande växter

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Inez Björnberg; Hanna Unsbo; [2019]
  Nyckelord :Biochar; Beach-cast; Cadmium; Biokol; Släke; Kadmium;

  Sammanfattning : Östersjön har flertalet regionala miljöproblem, exempelvis övergödning samt höga halter av tungmetaller vilka beror på mänsklig påverkan. På Gotland spolas det årligen upp stora mängder släke, alger och vattenlevande växter på stränderna, som idag inte nyttjas i större utsträckning. LÄS MER

 5. 5. Renat avloppsvatten för bevattning i jorbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :William Lövdahl; [2019]
  Nyckelord :Bevattning; Jordbruk; Näringsämnen; Tungmetaller; Lagstiftning; Gränsvärden; Agriculture and Food Sciences; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Water scarcity is becoming more and more of a global challenge due to, among other things, climate change and global population growth. Seventy percent of freshwater resources globally are used for agricultural purposes and new strategies are needed to meet the increasing water demand. LÄS MER