Sökning: "tungt drogmissbruk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tungt drogmissbruk.

 1. 1. Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar? En analys av relationen mellan rehabilitering och uppsägning på grund av missbruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jenny Hintze; [2012]
  Nyckelord :Saklig grund; rehabilitering; alkoholmissbruk; intresseavvägning; förstärkt anställningsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Praxis från AD visar att även ett starkt alkoholberoende kan likställas med en kronisk alkoholism och därmed kan också dessa personer omfattas av det förstärkta anställningsskyddet som träder i kraft vid sjukdom. Osäkerheten kring sjukdomsdefinitionen gör det näst intill omöjligt att avgränsa arbetsgivarens rehabiliteringsansvar i situationer orsakade av alkoholmissbruk. LÄS MER

 2. 2. Underhållsbehandling på liv och död : En kvalitativ studie med en utvärderande ansats av ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin i Hudiksvalls kommun, för människor med långvarigt missbruk av opiumrelaterade droger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Torbjörn Brandt; [2009]
  Nyckelord :Samverkan; samverkansprojekt; underhållsbehandling; buprenorfin; subutex; suboxone; tungt drogmissbruk; missbruk; droger; nyinstitutionell organisationsteori;

  Sammanfattning :   Detta är en kvalitativ studie med en utvärderande ansats av samverkansprojektet läkemedelsassisterad underhållsbehandling i Hudiksvalls kommun (LMAB). Ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin som har som mål att hjälpa människor med långvarigt missbruk av opiumrelaterade droger. LÄS MER