Sökning: "tunisien och syrien"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden tunisien och syrien.

 1. 1. Militärt agerande under arabiska våren. En litteraturstudie av Egypten, Syrien och Tunisien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Vilmer Lunneblad; [2021-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During late 2010 and early 2011 many countries in the Middle East and North Africa were subjected to massive popular uprisings against the regimes. The protests that started in Tunisia soon spread over the entire region. Despite developing in a similar way the protests have had different results. LÄS MER

 2. 2. Facebook-användning & Syriska revolutionen : En studie om människors upplevelser av Facebook-användning under revolutionen i Syrien

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Nizar Keblawi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has analyzed people's experiences of Facebook use during the revolution in Syria. To be able to find out the answer, 6 people were interviewed, who all lived in Syria during the revolution. The interviews were recorded and then transcribed. An interview guide was used in the method and was provided to all interviewees. LÄS MER

 3. 3. Arabiska våren : Framställningen av revolutionen i Mellanöstern/Nordafrika i mainstreammedia

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Galiar Nizarki; [2012]
  Nyckelord :Andrafiering; diskursanalys; identitetsteori; medieframställning; orientalism; postkolonialism; revolution; Syrien; Tunisien.;

  Sammanfattning : ”Arabiska våren – framställningen av revolutionen i Mellanöstern/Nordafrika i mainstreammedia” är titeln på denna studie som har syftet att studera hur mainstreamkanalerna Al Jazeera och BBC rapporterat kring revolutionerna i Tunisien och Syrien för att på så sätt kunna uttala om den ”Arabiska vårens” framställning. Syftet har också varit att jämföra mediekanalernas konstruktion av revolutionerna med varandra för att belysa eventuella likheter och skillnader i rapporteringarna. LÄS MER