Sökning: "tunisien och syrien"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tunisien och syrien.

  1. 1. Arabiska våren : Framställningen av revolutionen i Mellanöstern/Nordafrika i mainstreammedia

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Galiar Nizarki; [2012]
    Nyckelord :Andrafiering; diskursanalys; identitetsteori; medieframställning; orientalism; postkolonialism; revolution; Syrien; Tunisien.;

    Sammanfattning : ”Arabiska våren – framställningen av revolutionen i Mellanöstern/Nordafrika i mainstreammedia” är titeln på denna studie som har syftet att studera hur mainstreamkanalerna Al Jazeera och BBC rapporterat kring revolutionerna i Tunisien och Syrien för att på så sätt kunna uttala om den ”Arabiska vårens” framställning. Syftet har också varit att jämföra mediekanalernas konstruktion av revolutionerna med varandra för att belysa eventuella likheter och skillnader i rapporteringarna. LÄS MER