Sökning: "tunnel inspection"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden tunnel inspection.

 1. 1. Rekommendationer för uppdatering av SL:s standarder för vibrationsalstrande arbeten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Andreas Hagberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige används idag AB Storstockholms Lokaltrafiks föreskrifter angående sprängningsinducerade vibrationer för underjordsanläggningar. Regelverket baseras på Svensk Standard SS 460 48 66 vilken är framtagen för sprängningsinducerade vibrationer för ovanjordskonstruktioner. LÄS MER

 2. 2. Sprickor i en annan verklighet : En studie om tunnelinspektioner genom virtuell verklighet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linus Carlvik; [2018]
  Nyckelord :Virtual reality; Information design; inspection; Virtuell verklighet; Informationsdesign; inspektion;

  Sammanfattning : En betongtunnel har en uppskattad livslängd av ca 120 år. Att sprickor uppstår i dess konstruktion under denna tid är inget ovanligt. För att upptäcka de som kan innebära en säkerhetsrisk genomförs under givna tidsintervall inspektioner av tunneln. LÄS MER

 3. 3. Underhåll av Stockholms Överdäckningar : Lärdomar från Söderledstunneln & Södra Station

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Erik Jungnelius; Gustaf Liss; [2015]
  Nyckelord :Överdäckning; Underhåll; Reinvesteringar; Söderledstunneln; Södra Station; Institutionella Förhållanden; Underhållsstrategi; Tunnel Management System; Stockholms stad; Trafikverket; Bostadsrättsförening; Långsiktig hållbar förvaltning;

  Sammanfattning : Recent trend of intense urbanization in combination with a low construction rate have resulted in a serious shortage of available housing in Swedish cities particularly Stockholm. To tackle an existing housing shortage an increased construction rate appears to be a necessity. LÄS MER

 4. 4. Controlling an autonomous underwater vehicle through tunnels with a behavior-based control strategy

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Reglerteknik

  Författare :Olle Axelsson; [2011]
  Nyckelord :autonomous underwater vehicle; tunnel inspection; behavior-based control; utility function; mission planner;

  Sammanfattning : The objective of the master’s thesis work is to investigate how an autonomous underwater vehicle (AUV) should act in an underwater tunnel environment. The thesis proposes sensors, control strategies, mission statement, among others, required for tunnel assignments.A behavior-based control (BBC) strategy has been developed to control the AUV. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande Brounderhåll

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Mälardalens högskola/Institutionen för samhällsteknikAkademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Daniel Johansson; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThe Swedish Road Administration in the region of Mälardalen has since 2004 worked to in¬crease the efficiency of the maintance of bridges based on limited functional requirements and time demanded action.The maintenance of the bridges is contracted in the county of Uppsala since 2004, and Örebro since 2007. LÄS MER