Sökning: "tunnel leakage"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden tunnel leakage.

 1. 1. Påverkan av bergstunnel på ovanförliggande jordlager : Modellering av geologi, grundvattenmagasin och Kista Science City VA-tunnel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anders Thufvesson Retzner; [2019]
  Nyckelord :MODFLOW-USG; tunnel leakage; groundwater modeling; MODFLOW-USG; tunnelläckage; grundvattenmodellering;

  Sammanfattning : För att uppskatta inläckage till en bergförlagd tunnel finns ett antal analytiska modeller som tar hänsyn till parametrar som hydraulisk konduktivitet, storlek på tunnel och hur djupt tunneln är förlagd. Ett antagande i samtliga analytiska modeller är en homogen och isotrop geologi. LÄS MER

 2. 2. Modeling contingency infiltration scenarios in MODFLOW : Stockholm Bypass and tunnel induced groundwater drawdown

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Aslan Abdo; [2019]
  Nyckelord :tunnel induced groundwater drawdown; MODFLOW; artificial recharge; land subsidence; grundvattenavsänkning; tunnel inläckage; MODFLOW; infiltration; sättning;

  Sammanfattning : Subsurface constructions, such as tunnels, create hydrogeological challenges in mitigating risk of subsidence due to groundwater drawdown. Presenting readily made precautionary mitigation plans, such as strategically planned artificial recharge applications, can help effectivise the mitigation process. LÄS MER

 3. 3. Risker vid tunneldrivning : I E4 förbifart Stockholm och Södermalmstunnel

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jan Shamoon; Abbas Hussain; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis highlights the risks associated with tunneling in land and mountains. In the report you will find questions raised from the authors. The questions were answered by the company Implenia, which built a tunnel in Vinsta that is linked to the main tunnel in the project E4 Förbifart Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Study of tip clearance flows

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Camille Fournis; [2018]
  Nyckelord :turbomachine; compressor; tip leakage flow; vortex; turbomaskin; kompressor; gapflöde; virvel;

  Sammanfattning : The tip leakage vortex is responsible for the generation of stagnation pressure losses inside the compressor along with the outbreak of rotating stall and surge. The current paper analytically proved that a part of the losses is proportional to the vortex circulation squared. LÄS MER

 5. 5. Finite Element Analysis of PZT-based Air Flow Sensor

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Xie Chuanliang; [2017]
  Nyckelord :Air Velocity; PZT; FEA; COMSOL Multiphysics; Bilayer Cantilever;

  Sammanfattning : This thesis proposes a novel air flow sensor based on PZT material which is used to measure air velocity in an experimental tunnel or indoor ventilation. The work focuses on designing and verifying the sensor model through finite element analysis (FEA) simulation using COMSOL Multiphysics software. LÄS MER