Sökning: "tunnel"

Visar resultat 1 - 5 av 487 uppsatser innehållade ordet tunnel.

 1. 1. Flyktfilter i tunnlar och gruvor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Carl Ljungkvist; [2021]
  Nyckelord :Flyktfilter; flykthuvor; brandsäkerhet tunnlar; gruvor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate and evaluate the use of escape filters during the construction phase of tunnels and mines. To achieve this aim three main research methods were used. LÄS MER

 2. 2. Jämförande klimat- och energianalys av tunneldrivningsmetoder

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ny tunnelbanelinje på åtta kilometer ska anläggas i Stockholm mellan Älvsjö och Fridhemsplan där WSP har fått i uppdrag att utföra ett lokaliseringsarbete som är ett inledande stadie i projektet. Som en del i lokaliseringsutredningen ingår att välja vilken tunneldrivningsmetod som ska användas för tunneldrivningen där konventionell drivning med borrning och sprängning jämförs med fullortsborrning med en tunnelborrmaskin. LÄS MER

 3. 3. Development of a CFD Boundary Condition to Simulate a Perforated Surface

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Medet Kiflemariam; [2021]
  Nyckelord :Computational Fluid Dynamics; CFD; Boundary Condition; Bleed; Aerospace Engineering; Aeronautical Engineering; Physics;

  Sammanfattning : In aircraft with jet propulsion engine intakes at supersonic speed, strong pressure waves referred to as shockwaves occur, which may interact with any present boundary layers along the intake surface. The adverse pressure gradients associated with Shock Wave-Boundary Layer Interaction (SWBLI) may cause boundary layer flow separation, which can result in disturbances of the flow that can be harmful to the device or decrease engine performance. LÄS MER

 4. 4. Production Process for Tunnel Modeling : An Analysis of Composites for Water Applications

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för materialvetenskap

  Författare :Melody Ghaderidosst; Vilma Hurtigh Grabe; Rebecka Norman; Adam Rosvall; Evelina Wiksten; [2021]
  Nyckelord :Tunnel Modeling; Water Applications; Composites; Natural Fibers; Polymers;

  Sammanfattning : Hydroelectric power is a leading source of renewable energy where large turbines convert the kinetic energy of water into electricity. In order to not exceed the capacity limit of the turbine, excess water in the dams needs to be diverted away through spillways. LÄS MER

 5. 5. Wake analysis for NACA4412 in free-flight condition

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :William Nord Nilsson; Oskar Hedström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to evaluate the differences in the wake of a NACA 4412 airfoil in free-flight condition compared to wind tunnel and also investigate wall-interference. This was done using two sets of angles of attack, 5 degrees and 8 degrees. LÄS MER