Sökning: "tunneldrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet tunneldrivning.

 1. 1. Risker vid tunneldrivning : I E4 förbifart Stockholm och Södermalmstunnel

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jan Shamoon; Abbas Hussain; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis highlights the risks associated with tunneling in land and mountains. In the report you will find questions raised from the authors. The questions were answered by the company Implenia, which built a tunnel in Vinsta that is linked to the main tunnel in the project E4 Förbifart Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Bultförstärkning av berg vid konventionell tunneldrivning : En jämförelse av kamstålsbult och PC-bult

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Axel Arleij; Mattias Åhlander; [2018]
  Nyckelord :rock support; work enviroment; work volume; combination bolt; capacity; bergförstärkning; belastningsergonomi; arbetsvolym; kombinationsbult; kapacitet;

  Sammanfattning : Vid tunneldrivning inom infrastrukturprojekt i Sverige är den mest förekommande bergbulten för permanenta förstärkningar den konventionella kamstålsbulten. En ingjuten bult utan förspänning. Montaget sker genom att med handkraft pressa in bulten i ett cementfyllt borrhål. LÄS MER

 3. 3. Fallstudie och analys av vajersågningsentreprenad : i Äspölaboratoriet

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rickard Enér; [2017]
  Nyckelord :Vajersågning; klingsågning; kärnbränsleförvar; avjämning av tunnelsula; icke explosiva drivningsmetoder;

  Sammanfattning : Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) behöver fastställa en metod för att avjämna sulan i deponeringstunnlar i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Bränslet kapslas in i kopparkapslar och deponeras i ett system av tunnlar på 500 m djup i granit. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av karteringsmetoder inför bergklassificering i tunnlar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Viktor Forsberg; Filip Granström; [2016]
  Nyckelord :Photogrammetry; laserscanning; mapping; tunnelling; rock engineering; Fotogrammetri; laserskanning; kartering; tunneldrivning; bergteknik;

  Sammanfattning : Säkerhet är ständigt en primär fråga vid byggnation, detta innefattar även drivning av tunnlar. För att förhindra ras eller utglidning av block undersöks och klassificeras därför berget. Tunneln som undersöks i denna studie kostar ungefär 7000 kr/timme att driva. LÄS MER

 5. 5. Grundvattenbildning till berg- En litteraturstudie samt fallstudie av järnvägstunneln delen Varberg-Hamra

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sara Florén; [2015]
  Nyckelord :Groundwater recharge; tunneling; bedrock; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Both globally and from an individual perspective, water is the most important resource we have on earth. Knowledge of groundwater and groundwater recharge is important from many perspectives, such as environmental, socio-economic and structural engineering. LÄS MER