Sökning: "turbulensintensitet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet turbulensintensitet.

 1. 1. The impact of wind conditions on wind turbines

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Lovisa Eriksson Petersen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The world is facing global warming and the challenge to reduce greenhouse gas emissions. Wind power is a renewable source of energy with no greenhouse gas emissions when operating. Therefore, it could contribute in this challenge. LÄS MER

 2. 2. A stochastic analysis of Turbulence Intensity influence over various sizes of HAWT : Study of hypothetical relationship between Rotor Diameter and influence level of Turbulence Intensity

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Energivetenskap

  Författare :Allen Christo Nicholas; [2016]
  Nyckelord :Turbulence intensity; power performance; power deviation; power coefficient; tip speed ratio.; Turbulensintensitet; effektuttag; effektavvikelse; verkningsgrad; löptal;

  Sammanfattning : This disquisition aims for the study of turbulence intensity influence over the power performance of different sizes of turbines with the intent to validate a hypothesis. The hypothesis formulated for the analysis is the relationship between the rotor diameter (turbine size) and turbulence intensity. LÄS MER

 3. 3. Analys av vinddata från lidar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Lisette Edvinsson; [2012]
  Nyckelord :lidar; vindanalys; jämförelse; vindhastighet; turbulensintensitet;

  Sammanfattning : I denna rapport har mätningar från en lidar och mätningar från en meteorologisk mätmast jämförts. En undersökning har även gjorts för vilka atmosfäriska tillstånd som lidarn mäter bra och för vilka förhållanden den mäter mindre bra. Som referens används data från en mätmast, som antas vara korrekta. LÄS MER

 4. 4. Turbulence Intensity in Complex Environments and its Influence on Small Wind Turbines

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Nicole Carpman; [2011]
  Nyckelord :turbulence intensity; complex; uniform; small wind turbines; IEC standard classes; normal turbulence model; turbulensintensitet; komplex; homogen; urban; små vindkraftverk; IEC standard klasser; normal turbulensmodell;

  Sammanfattning : The market of wind power as a sustainable energy source is growing, both on large and small scale. Conventional large scale wind turbines normally operate in uniform areas where expected wind speeds and turbulence characteristics are well investigated and the constructional design of the wind turbines is regulated by standard classes for different external conditions. LÄS MER

 5. 5. Landskapets påverkan på vinden : sett ur ett vindkraftperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Johanna Engström; [2009]
  Nyckelord :vindkraft; Weibull; vindriktning; turbulens; vindskjuvning; vind; naturgeografi; geografi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This is a bachelor thesis written at Lund University in cooperation with E.ON Vind Sverige AB. The thesis is a study that investigates how the surrounding landscape affects the wind climate at a specific site. The wind data used comes from three different met masts situated in the ocean, on plain land and in woodland respectively. LÄS MER