Sökning: "turism; hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden turism; hållbar utveckling.

 1. 1. Sommaren – "ett självspelande piano". En studie om hållbarhetsarbete på en säsongsbaserad landsbygdsdestination

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hanna Johansson; Wilma Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ekologisk hållbarhet; social hållbarhet; säsongsturism; säsongsproblematik; värdeskapande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur turismaktörer på en säsongsdestination arbetar med hållbar utveckling och hur de hanterar problematik kring säsongsvariationer. Vi vill mer specifikt undersöka vilken roll de sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekterna har i arbetet med hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Geologiska besöksmål och geoparker som plattform för popularisering av geovetenskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Olga Brotzen; [2022]
  Nyckelord :geoturism; geoparker; geologiska arv; geologisk kunskap; geologiska besöksmål; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As the number of geoparks and available geological tourist destinations increases there is also a need to understand how these can be used to increase geological knowledge in society. One of the purposes of geoparks is to promote education about sustainable use and protection of both geological heritages and Earth itself. LÄS MER

 3. 3. ”Hållbarhet är inte en utmaning, det är ett måste” : En kvalitativ fallstudie av Östersund om inställningen och förutsättningarna till en hållbar destinationsutveckling genom hållbara verktyg

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Philip Brodin Kibsgård; Joanna Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :hållbar destinationsutveckling; hållbara verktyg; samverkan; destinationscertifiering; hållbar standard; indikatorer; destinationskriterier; GSTC-D; Östersund;

  Sammanfattning : Hållbar destinationsutveckling är en viktig del för att skapa en stark och konkurrenskraftig turistdestination. Allt fler destinationer arbetar med hållbara projekt och för att mäta utvecklingen används olika typer av indikatorer. LÄS MER

 4. 4. Evenemang och regional utveckling: Mycket snack och lite verkstad eller strategi omsatt i praktik? : En studie av offentlig finansiering av evenemang i Jämtland Härjedalen 2011–2020

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Jonas Herjeby; Stepan Vasiutin; [2022]
  Nyckelord :evenemang; regional utveckling; strategier; lokaliseringsfaktorer; path dependency; offentlig finansiering;

  Sammanfattning : Inom EU finns en sammanhållningspolitik som går ut på att minska klyftorna mellan regioner i unionen. I Sverige finns en regional utvecklingspolitik där man vill jämna ut olikheterna mellan stad och landsbygd och bland annat besöksnäringen har pekats ut som en viktig motor för tillväxt. LÄS MER

 5. 5. Planering för hållbar utveckling av naturturismdestinationer - En kvalitativ studie av hållbarhetsperspektiv och intressekonflikter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Camilla Strandberg; [2021-09-15]
  Nyckelord :Hållbarhetsperspektiv; intressekonflikter; landsbygdsutveckling; naturturismdestinationer; naturskydd; strandskydd; naturturism; turism; platsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Inom regeringssatsningen för Hållbar natur- och ekoturism på landsbygden genomfördes ett antal projekt där marknadsföringskampanjen The 72 Hour Cabin ingick. Kampanjen utspelades under 2017 på en platslös ö som valdes utifrån att den låg enskilt till. LÄS MER