Sökning: "turism analys"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden turism analys.

 1. 1. ”Hur ska vi lyckas med att sätta rötter i det nya?” : En kvalitativ studie om kirunabors upplevelser av den pågående stadsomvandlingen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tova Jenssen Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Kiruna; urban transformation; change; future and globalization; Kiruna; stadsomvandling; förändring; framtid och globalisering;

  Sammanfattning : Kiruna har alltid varit förknippad med gruvbrytningen som sker under jorden i gruvan. Den malmkropp som järnmalmen bryts ifrån har en lutning in under Kirunas nuvarande stadskärna. LÄS MER

 2. 2. Regionala DMOs marknadsföring och sociala mediers påverkan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Mattias Angel; Albert Berggren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Destination management organizations (DMOs) är organisationer som ofta är uppbyggda av två eller flera medlemsorganisationer. En huvudsaklig uppgift som DMOs har är att marknadsföra destinationen. Sociala medier är något som förändrat sättet många organisationer bedriver sin marknadsföring på. LÄS MER

 3. 3. A Comparison between Chatbots for Handling Administrative Healthcare Tasks

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Fred Jonathan Haldén; Joel Yao Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Chatbot; healthcare; SWOT analysis; Chatbot; sjukvård; SWOT-analys;

  Sammanfattning : Chatbots are used in many fields to reduce the amount of repetitive work. While chatbots are proved to be great help in retailer business, tourism related services, it is little known about usability of chatbots in more sensitive field such as healthcare. LÄS MER

 4. 4. Friluftsliv and friluftslivsmålen as tools for sustainable regional development : An analysis of the role of outdoor recreation in the regional planning process in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Mathias Ekström; [2020]
  Nyckelord :Friluftsliv; Sweden; nature conservation; sustainability; sustainable development; sustainable regional development; regionalization; county administrative board; outdoor recreation; nature-tourism; nature-based tourism; Sverige; naturvård; hållbarhet; regioner; hållbar regional utveckling; hållbar utveckling; regionalisering; Länsstyrelse; friluftsliv; naturbaserad turism; naturturism;

  Sammanfattning : This thesis has set out to shine a light on the prevalence of outdoor recreation in regional strategies, regarding how friluftsliv can contribute to regional development and growth. In the context of the outdoor recreation goals, friluftsliv has been pushed to be involved within the regional development and spatial planning process in regions. LÄS MER

 5. 5. Nyttan, nöjet och den europeiska volontären : En multimodal kritisk diskursanalys om hur resebolaget Kilroy väljer att kommunicera kring sina volontärresor utifrån ett eurocentriskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Rosengren; Emma Wallskog; [2020]
  Nyckelord :Volunteer trips; travel agency; Kilroy; marketing communication; voluntourism; post colonialism; globalisation; eurocentrism; MCDA; Volontärresor; resebolag; Kilroy; marknadskommunikation; volonturism; postkolonialism; globalisering; eurocentrism; MCDA.;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på resebolaget Kilroys marknadskommunikation om volontärresor i Sydafrika. Studien bygger på en analys av bolagets marknadsföring av två destinationer och innehåller såväl skriftligt som visuellt material. LÄS MER