Sökning: "turism design"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden turism design.

 1. 1. Tofta Gnisvärd naturstråk : landskapsanalys och gestaltningsförslag för utveckling av Tofta strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jenny Hansen; Klara Kåks; [2022]
  Nyckelord :naturstråk; Gotland; Tofta strand; Gnisvärd; analys genom syntes; landskap som språk; ekologisk läskunnighet; integrerad landskapskaraktärsanalys ILKA;

  Sammanfattning : Tofta strand mellan Tofta bad och Gnisvärds hamn är en av Gotlands mest välbesökta stränder. Landskapet har höga värden ur både ekologiska och sociala aspekter, då det på samma gång utgör en spektakulär naturmiljö med hög biologisk mångfald samtidigt som det är ett populärt område för turism och rekreation. LÄS MER

 2. 2. Hur bildestetik påverkar svenska turisters beslutsfattande - En experimentell replikationsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Eriksson; Hannah Andersson; Andreas Söderström; [2022]
  Nyckelord :Estetik; online turism; användargenererat innehåll; bokningsintention; bildestetik; replikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Forskningsfråga: Leder estetiskt tilltalande bilder till ökad bokningsintention Syfte: Denna studie är en replikation av studie 1 i artikeln författad av Marder, Erz, Angell och Plangger (2021) “The Role of Photograph Aesthetics on Online Review Sites: Effects of Management- versus Traveler-Generated Photos on Tourists’ Decision Making”. Syftet med denna studie är att replikera Marder et al. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser och konflikter i landskap : en intressekonflikt i Stekenjokk längs Vildmarksvägen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Vera Shaswar; [2022]
  Nyckelord :konflikt; upplevelse; aktörer; rennäring; turism; samer; fjäll;

  Sammanfattning : Konflikter i markanvändning är vanligt förekommande och i landskapsarkitektens roll ingår det i allt högre utsträckning att hantera konflikter som uppstår i landskap. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka olika aktörers upplevelse av samma landskap, för att på så sätt skapa en förståelse av konflikter i landskapet. LÄS MER

 4. 4. Visitor perspectives and experiences on outdoor recreation impacts, planning and management : A case study of the Jämtland triangle, Sweden

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Carine Simon-Bellamy; [2022]
  Nyckelord :outdoor recreation visitor experience; landscape perspective; social carrying capacity; planning and management;

  Sammanfattning : Outdoor recreation participation has increased during the Covid-19 pandemic and the Jämtland mountains have felt the impacts like many other geographical areas. Increased pressure from outdoor recreation risks of decreasing visitor experience and the physical conditions of the recreational landscape. LÄS MER

 5. 5. Virtual reality in tourism. Opportunity or pitfall? : Explorative case study of a place-based virtual reality experience of Mariebergsskogen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Barbara Kubitzek; [2021]
  Nyckelord :Virtual reality tourism; virtual reality; co-creation; geomedia; place-based virtual reality experiences; place marketing; Region Värmland; Karlstad Municipality; Mariebergsskogen; experience design; interaction design; storytelling; cultural heritage; covid-19; pandemic; communication; Sweden; case-study; film; 360°; Lefebvre; digital experiences; destination marketing; VR film; cinematic virtual reality; metaverse; UX; UI; Skansen; Sweden; Visit Sweden; Visit Värmland; design processes; Oculus Quest; Google cardboard; NFT; methodological model; PDU; innovation; marketing; Virtuelle Realität; Tourismus; Marketing; Schweden; Geomedia; Experience Design; Kommunikation; Covid-19; Pandemie; Fallstudie; Sinne; Kultur; Park; Umwelt; Virtuell Verklighet; turism; Karlstad Kommun; Region Värmland; Kommunikation; pandemi; kulturellt arv; plats; berättelse;

  Sammanfattning : To what extent can virtual reality be used to induce real-life tourism? This question becomes even more relevant in these covid-19 times. However, research on virtual reality concerning tourism has not engaged substantively with this question yet and thus this study seeks to address this question. LÄS MER