Sökning: "turism effekter"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden turism effekter.

 1. 1. Digitaliseringens effekt på arbetssätt och förtroende inom banksektorn - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Oscar Gustin; Reza Nematbakhsh; [2020]
  Nyckelord :qualitative study; digitalization; bank; trust; risk and uncertainty; kvalitativ studie; digitalisering; banksektorn; förtroende; risk och osäkerhet;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som grundas i ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Syftet med denna studie är att analysera hur arbetssätt har förändrats och hur medarbetare inom banksektorn ser på digitaliseringens påverkan på kundernas förtroende samt hur risk och osäkerhet spelar in som en faktor i detta. LÄS MER

 2. 2. Agriturism i Sverige - En paneldatastudie om agriturism och regional tillväxt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Andrea Bennetoft; Agnes Loström; [2019-09-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker med hjälp av paneldata och andra metoder de möjliga effekterna av agriturism på ekonomisk tillväxt i Sverige. Trots Sveriges positiva tillväxt överlag är svensk landsbygd drabbad av arbetslöshet och utflyttning. Tillgången till viktiga tjänster såsom mataffärer, skolor och sjukvård sjunker. LÄS MER

 3. 3. EN SYNBAR EKONOMISK TILLVÄXT? En kvalitativ studie av 91 svenska kommuners tillväxtansträngningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Carl Larsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Effektstudie; Ekonomisk tillväxtteori; Humankapital; Kommunalekonomi; Kulturdriven tillväxt; Kulturekonomi; Kunskapsekonomi; Kvantitativ metod; Multivariat regressionsanalys; Paneldataanalys;

  Sammanfattning : Syfte:Studien kartlägger och studerar den kommunala tillväxtpolitiken i 91 svenska kommuner för att med kvantitativ analys av sekundärdata bygga en modell som svarar på om tillväxtansträngningarna ger några mätbara effekter på den ekonomiska tillväxten. Studien skapar vidare en kunskapsöversikt över det faktiska arbetet med tillväxten i kommunerna och undersöker förekomsten av tillväxtansträngningar som härstammar i teorier om humankapitalsdriven tillväxt. LÄS MER

 4. 4. Brexits effekter på den Irländska turismen : Politiska förändringar och dess påverkan på gränsöverskridande turism

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Emma Omberg; Julia Paulsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Malmö, En stad för alla? Även turister?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sofia Westergren; Linnéa Berglund; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhet; social hållbarhet; ökad turism; turismkapacitet; destinationslivscykeln och effekter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemområde: Hållbar turism har ett tydligt fokus på den miljömässiga hållbarheten, vilket har bidragit till att den sociala hållbarheten har blivit bortprioriterad. Det finns olika tolkningar av social hållbarhet vilket medför svårigheter för aktörers engagemang inom besöksnäringen. LÄS MER