Sökning: "turism ledare"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden turism ledare.

 1. 1. Med världen som arbetsplats : -en studie om vad som motiverar reseledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Johansson; Ida Pettersson; [2014]
  Nyckelord :turism; reseledare; motivation; ledarskap; belöningssystem;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få en förståelse för vad som huvudsakligen motiverar reseledare samt visa hur reseföretag arbetar med motivation och hur detta upplevs av ledare samt reseledare på destinationerna. Detta har studerats genom en kvalitativ studie med en analys av relevanta teorier och empiri som tagits fram genom flertalet intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Anknytningsteorins tillämpning i arbetslivet - en studie av medarbetarens anknytningsstilar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cassandra Karlsson; Tove Dott; [2012]
  Nyckelord :anknytningsstil; anknytningsrelation; medarbetare; chef; ledare; Social Sciences;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to examine the subordinate’s relationship to his/her closest manager, from the perspective of attachment theory. This was accomplished by comparing the attachment styles to the parents and attachment style to the manager. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap - En studie om ledarskap inom hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Britta Malmqvist; Amela Mujcin; Åsa Pedersén; [2008]
  Nyckelord :ledarskap; roller; ledarskapsstil; kontext; kommunikation.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Ledarskap – En studie om ledarskap inom hotellbranschen Universitet/institution: Lunds universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management/Retail, Turism, Hälsa och Hotell & Restaurang Kurs: Kandidatuppsats, VT 2007, SMT 302, 10 poäng Författare: Malmqvist, Britta; Mujcin, Amela; Pedersén, Åsa Handledare: Heide, Mats; Kruzela, Pavla Nyckelbegrepp: Ledarskap, Roller, Ledarskapsstil, Kontext, Kommunikation Problem: Forskningen kring ledarskap är omfattande och många forskare har kommit med förslag på definitioner och teorier men ingen har lyckats fullt ut. De få som existerar är generella och tillämpas oavsett kontext. LÄS MER

 4. 4. Samverkan pågår - välkomna in! Samverkansproblem för chefer/ledare i nätverksorganisationer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Malin Soldelid; Jeanette Andersson; Petra Werklund; [2005]
  Nyckelord :samverkan; ledarskap; interorganisatoriskt perspektiv; nätverksorganisation; resebranschen.; Tourism; Turism; Management of enterprises; Företagsledning; management; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: I den globaliserade värld vi lever i är den generella uppfattningen att samverkan är ett konkurrensmedel för företag. Det råder dock brist på explicit teoretiskt förankrade studier som kritiskt analyserar samverkan och dessutom handlar mycket av dagens samverkansforskning om det intraorganisatoriska perspektivet. LÄS MER