Sökning: "turism och media"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden turism och media.

 1. 1. Ryska språkets roll i Finland : Undersökning av språkets synlighet i dagens finska samhälle

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Satu Holm; [2019]
  Nyckelord :ryska språket; Finland; Helsingfors; rysk invandring; rysk turism; stereotypisering; ryskhet; media;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vilken status det ryska språket har i dagens finska samhälle och hur den har förändrats. Undersökningen består av en förklaring av situationen i historien och idag, analys av en intervju med den finsk-ryska skådespelaren Alina Tomnikov och en analys av finska medias bild av ryskspråkiga i Finland. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier som marknadsföringsverktyg : En studie utifrån mikroföretags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Alma Nezirevic; Sandra Zeilon; [2019]
  Nyckelord :Digital marketing; social media; microenterprise; tourism; Digital marknadsföring; sociala medier; mikroföretag; turism;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar de förväntningar mikroföretag inom turismbranschen har på sociala medier som ett marknadsföringsverktyg. Mikroföretag har inte alltid samma marknadsföringsresurser eller förutsättningar som större företag har att marknadsföra sig. LÄS MER

 3. 3. Har sociala medier och Influencers betydelse? : En undersökning om resenärernas uppfattning och attityd på marknadsföring av turism genom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Freja Avebäck; Katarina Pagan; [2019]
  Nyckelord :Social Media; Influencer Marketing; WOM and eWOM; Digital Marketing; Tourism marketing; Sociala Medier; Influencer marknadsföring; WOM och eWOM; Digital marknadsföring och Turism marknadsföring.;

  Sammanfattning : Swedish travelers’ consumption has increased in relation to better economic conditions and demographic changes. In 2017, domestic leisure travelers’ consumption increased and the reason for such a changed tourism industry which is due to a changed behavior among travelers. LÄS MER

 4. 4. Allt är inte sagt bara för att en lag har talat : En kvalitativ dokumentstudie om hur insiderlagen i praktiken kan ses som en spelregel

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Johanna Bylund; Josefine Nåvik; [2019]
  Nyckelord :Securities regulation; asymmetric information; abstract system; abstract trust; game rule; game; Värdepappersreglering; asymmetrisk information; abstrakta system; abstrakt förtroende; spelregel; spel;

  Sammanfattning : Reglering av insiderhandel är ett omdebatterat ämne som ofta leder till svarta rubriker i media. Att försöka motverka insiderhandel grundar sig i den asymmetriska information som är vanligt förekommande på värdepappersmarknaden och som tycks vara anledningen till att marknaden kan upplevas som orättvis och omoralisk. LÄS MER

 5. 5. Göteborg 2021 : Hur en jubileumssatsning kan attrahera besökare till en destination

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Julia Eldeblad; Ellen Löfquist; [2019]
  Nyckelord :Gothenburg 2021; anniversary initiative; destination development; marketing; tourism; Göteborg 2021; jubileumssatsning; destinationsutveckling; marknadsföring; turism;

  Sammanfattning : År 2021 fyller Göteborg 400 år som stad. På initiativ av Göteborgs kommun och Göteborg & Co firas detta med en stor jubileumssatsning som involverar ett stort antal projekt. Hela jubileumssatsningen startade år 2010 och sträcker sig fram till självaste jubileumsåret 2021. LÄS MER