Sökning: "turism organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden turism organisation.

 1. 1. Bitcoin: Svenska företags riskhantering

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Nils Hysing; Loei Helmi Zadeh; [2022]
  Nyckelord :Bitcoin; financial risks; political risks; trust; enterprise risk management; Bitcoin; finansiella risker; politiska risker; förtroende; riskhantering;

  Sammanfattning : Bitcoin är en global kryptovaluta som har ökat kraftigt i värde och därmed fått en allt större betydelse på marknaden. Då valutan är relativt ny och inte har ett centraliserat styre uppstår olika typer av risker som exempelvis företags förtroende för ett nytt ekonomiskt system, politiska regleringar samt en högre volatilitet i jämförelse med fiatvalutorna. LÄS MER

 2. 2. Årsredovisningslagens påverkan på företags hållbarhetsrapporter inom dagligvaruhandeln. - En studie om effekterna av den nya hållbarhetsredovisningslagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Marcus Andersson; Joel Rikarsson; [2021]
  Nyckelord :grocery store industry; sustainability reporting; regulation; legitimacy; isomorphism; dagligvaruhandel; hållbarhetsredovisning; reglering; legitimitet; isomorfism; Årsredovisningslagen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga vilka effekter lagen om hållbarhetsredovisning (SFS 1995:1554, 6 kap. 10-14 §§) har haft på Icas, Coops, Axfoods och Lidls hållbarhetsrapporter samt vilka andra faktorer som påverkat hållbarhetsrapporternas utveckling mellan åren 2016 och 2018. LÄS MER

 3. 3. Årsredovisningslagens påverkan på företags hållbarhetsrapporter inom dagligvaruhandeln - En studie om effekterna av den nya hållbarhetsredovisningslagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Marcus Andersson; Joel Rikardsson; [2021]
  Nyckelord :grocery store industry; sustainability reporting; regulation; legitimacy; isomorphism.; dagligvaruhandel; hållbarhetsredovisning; reglering; legitimitet; isomorfism; Årsredovisningslagen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga vilka effekter lagen om hållbarhetsredovisning (SFS 1995:1554, 6 kap. 10-14 §§) har haft på Icas, Coops, Axfoods och Lidls hållbarhetsrapporter samt vilka andra faktorer som påverkat hållbarhetsrapporternas utveckling mellan åren 2016 och 2018. LÄS MER

 4. 4. Champagneflaskan övergick till termosen : En beskrivning av Båstads förändring som resmål under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cajsa Hellgren; Emilia Tapper Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Båstad; tourism; crisis; tourist behavior; Covid-19; value attraction; Båstad; turism; kris; turistbeteende; Covid-19; attraktionsvärde;

  Sammanfattning : Båstad är en liten stad lokaliserad på Bjärehalvön. Staden är känd för dess många evenemang och dess årliga tennisturnering, Nordea Open. De olika evenemangen lockar ett stort antal turister varje sommar. I slutet av år 2019 uppstod ett coronavirus som kom att skapa sjukdomen Covid-19. LÄS MER

 5. 5. Kan svemester vara ett sätt att stärka den svenska besöksnäringen? : En kronologisk kartläggning av svemester

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tove Brynteson; Caroline Hammerfeldt; Sofia Wallberg; [2021]
  Nyckelord :svemester; den svenska besöksnäringen; coronakrisen; inrikes turism och resetrender;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att göra en kronologisk kartläggning av svemester, vilket innebär att undersökningen har ett då-, nu- och framtidsfokus. Den forskningsfråga som besvaras handlar om vilken betydelse svemester kan ha för den svenska besöksnäringen. LÄS MER