Sökning: "turism"

Visar resultat 1 - 5 av 911 uppsatser innehållade ordet turism.

 1. 1. Investigation of the livestock prices in Sweden and the effect of the membership of the European Union

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Camilla Nordin; [2021]
  Nyckelord :Meat production; Import; Livestock; Agriculture; Sweden; European Union; Self-sufficient level;

  Sammanfattning : The aim with this research is to investigate if there is a relationship between import of meat and the price on livestock in Sweden. It also investigates if the Swedish membership of the European Union has affected both the price on livestock and the quantity of import of meat to Sweden. LÄS MER

 2. 2. Nya vägar till mjuk makt: Implikationer av Belt and Road Initiative på Kinas mjuka makt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rickard Kron; David Rogberg; [2021]
  Nyckelord :Belt and Road Initiative; BRI; One Belt One Road; soft power; mjuk makt; Kinas utrikespolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka implikationer infrastrukturprojektet Belt and Road Initiative (BRI) har fått på Kinas mjuka makt i medverkande länder. Mjuk makt är ett begrepp myntat av statsvetaren Joseph Nye för ett lands makt som inte utgår ifrån dess militära eller ekonomiska resurser. LÄS MER

 3. 3. How downside aspects of new e-banking technology can influence consumers

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Masoome Abikari; [2021]
  Nyckelord :new e-banking technology; UTAUT; negative emotions; perceived risk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether consumers’ negative emotions (loss and deterrence emotions) toward new e-banking technology influence their behavioral intention to adopt new emerging e-banking technology. This thesis tries to integrate the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) with emotion as a non-cognitive factor and perceived risk as a well-known influential factor in the banking context. LÄS MER

 4. 4. How companies use social media marketing to acquire new customers in times of crisis

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Henry Nielsen; Katja Schildknecht; [2021]
  Nyckelord :Social media marketing; word-of-mouth; SME; customer acquisition; marketing in crisis; relationship marketing and customer engagement.;

  Sammanfattning : There is little doubt that crises have a major impact on both companies and humanity. However, the picture is less clear when it comes to what challenges small- and medium-sized enterprises (SMEs) have to overcome when facing the crisis. Regulations and recommendations of the government are influencing the challenges to conduct business for SMEs. LÄS MER

 5. 5. Champagneflaskan övergick till termosen : En beskrivning av Båstads förändring som resmål under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cajsa Hellgren; Emilia Tapper Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Båstad; tourism; crisis; tourist behavior; Covid-19; value attraction; Båstad; turism; kris; turistbeteende; Covid-19; attraktionsvärde;

  Sammanfattning : Båstad är en liten stad lokaliserad på Bjärehalvön. Staden är känd för dess många evenemang och dess årliga tennisturnering, Nordea Open. De olika evenemangen lockar ett stort antal turister varje sommar. I slutet av år 2019 uppstod ett coronavirus som kom att skapa sjukdomen Covid-19. LÄS MER