Sökning: "turism"

Visar resultat 1 - 5 av 873 uppsatser innehållade ordet turism.

 1. 1. ”Om man är liten syns man inte” : - En studie om samverkan inom besöksnäringen i  Region Jämtland Härjedalen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Frida Andersson; Johanna Walter; [2020]
  Nyckelord :Destinationer; Destinationsutveckling; Centrum - periferi; Regional utveckling; Turism nätverk; Samverkan;

  Sammanfattning : Turism ses numera som en motor för både lokal och regional utveckling och tillväxt, inte minst i perifera områden. Det pågår en förändring i det turistiska rummet då allt fler starka destinationer skapas och destinationsbegreppet har därav blivit centralt i besöksnäringens utveckling. LÄS MER

 2. 2. Kan naturen älskas ihjäl? : Om vikten av kommunikation för att naturen ska kunna nyttjas hållbart. En fallstudie av Vålådalens Naturreservat.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Johanna Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Vålådalens Naturreservat; naturturism; information; kommunikation; hållbart nyttjande;

  Sammanfattning : Intresset för naturturism ökar världen över och resulterar ofta i negativ påverkan på naturen. I Sverige är naturen avgörande för landets möjligheter att vara ett välbesökt resmål. LÄS MER

 3. 3. Tekniska skäl i offentlig upphandling : En utredning av begreppet tekniska skäl och dess tillämpning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Stina Johnsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Planeringsprocessen bakom Birka : Planeringen för Birka, en resa i tid och rum.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jenny Andersson; Mimmi Spång; Andreas Westby; [2020]
  Nyckelord :Världsarv; kulturarv; Turismplanering; Planeringsprocess; Historia ur turismperspektiv; Destinationsutveckling; Världsarv och turism.;

  Sammanfattning : Birka är en av de äldsta fornlämningar som upptäckts i Sverige, och har gett historiker möjlighet att få en tydligare bild av hur det var att leva i en bosättning som har haft funktionen att vara en central punkt för handel under den tid då människor valt att kalla det sin hemvist. Denna inblick i historien är vad som hjälpt till att forma en besöksnäring vid denna destination som har haft som målsättning att utbilda människor om dess historia. LÄS MER

 5. 5. Selfies, souvenirer och Djävulsbibeln : En kvalitativ fallstudie av biblioteksanställdas syn på biblioteksturism på Kungliga biblioteket och Stockholms stadsbibliotek

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Otto Granath; [2020]
  Nyckelord :Library; Library rules and regulations; Stockholm; Tourism; Culture and tourism; Guidebooks; Bibliotek; bibliotekens mål och uppgifter; bibliotek och samhälle; Stockholm; turism; rese-handböcker;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to examine how two Swedish libraries approach library tourism. Library tourism is a growing phenomenon seen in libraries across the world. The case study has been made on the National Library of Sweden and Stockholm Public Library. LÄS MER