Sökning: "turismprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet turismprogrammet.

 1. 1. En detaljhandel i förändring : En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Bengtsson; Robyn Nagy; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Retail; fashion industry; e-commerce; physical stores; integrated channels; sustainability; Detaljhandel; klädbranschen; e-handel; fysiska butiker; integrerade kanaler; hållbarhet;

  Sammanfattning : Titel: En detaljhandel i förändring - En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid. Författare: Johanna Bengtsson, Robyn Nagy och Emelie Nilsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, HT 2017. LÄS MER

 2. 2. Miljömedvetenhet och valet av resealternativ inom turismen.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Louise Johansson; Frida Emtängen; [2017]
  Nyckelord :miljömedvetenhet; miljöbeteende; resval; alternativ turism; hållbar turism; ekoturism;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker miljömedvetenhet och miljöbeteende hos studenter i åldern 18-30 år vid Karlstads universitet. Uppsatsen undersöker även vilken roll miljömedvetenhet spelar i vilka resealternativ studenterna väljer vid en turistresa utomlands. LÄS MER

 3. 3. Teknologisk automatisering och personligt bemötande inom besöksnäringen : En studie om två in- och utcheckningsmetoder på hotell

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Adam Nilsson; Johanna Collander; [2016]
  Nyckelord :Automatisering; Personlig service; Personligt bemötande; Självbetjäningsteknologi; In- och utcheckning på hotell;

  Sammanfattning : Konsumenter påverkas idag av teknologiska innovationer. Självbetjäningsteknologier är en bidragande faktor till det automatiserade samhället och inom besöksnäringen talas det om Self Service Technologies (SSTs), som bland annat innefattar incheckningsautomater på flygplatser och hotell. LÄS MER

 4. 4. Outsourca eller icke outsourca; det är frågan! : – En kvalitativ studie om de bakomliggande motiven till varför företag väljer att outsourca ekonomihanteringen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Jessica Karlsson; Lund Maria; Angelica Olsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Outsourca eller icke outsourca; det är frågan! – En kvalitativ studie om de bakomliggande motiven till varför företag väljer att outsourca ekonomihanteringen Ämne: Företagsekonomi Program: Turismprogrammet Författare: Jessica Karlsson, Maria Lund och Angelica Olsson Handledare: Thomas Karlsson Bakgrund: Under många årtionden har organisationer bestått av fast anställd personal som kontinuerligt utbildats till att bli experter på en specifik arbetsuppgift. Utvecklingen av fenomenet outsourcing bidrog till en ökad möjlighet för företag att istället fokusera sina resurser på kärnverksamheten. LÄS MER

 5. 5. Produktplacering som kommunikationsverktyg : Att kommunicera ett varumärke genom integration i ett naturligt sammanhang

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Charlotte Edman; Amanda Krantz; [2013]
  Nyckelord :Produktplacering; varumärke; kommunikation; kommunikationsverktyg; integration; cross-promotion;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING ___________________________________________________________________________ Titel: Produktplacering som kommunikationsverktyg- att kommunicera ett varumärke genom integration i ett naturligt sammanhang. Författare: Amanda Krantz och Charlotte Edman Handledare: Leif Rytting Kurs: Kandidatuppsats 15 hp i Företagsekonomi inriktning Marknadsföring, Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, Höstterminen 2012. LÄS MER