Sökning: "turistwebbplats"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet turistwebbplats.

  1. 1. Resan mot Web 2.0 : En studie om var populära resmåls webbplatser befinner sig i webbutvecklingen i relation till Web 2.0

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

    Författare :Andrea Rydén; Johanna Lundberg Finnsson; [2014]
    Nyckelord :Web 2.0; tourism; tourist website; web development; social media; Web 2.0; turism; turistwebbplats; webbutveckling; sociala medier;

    Sammanfattning : This essay is inspired by an earlier essay written in 2012 by Sanna Johansson and Erika Winther. In their essay they examined Sweden’s municipalities’ tourist websites and graded these based on a number of Web 2.0 criterias. LÄS MER