Sökning: "turkiet orientalism edward said"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden turkiet orientalism edward said.

 1. 1. Turken – Europas ”Den Andre” : En kritisk diskursanalys om den svenska medierapporteringen om debatten kring Turkiet och EU

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Seda Aksoy; [2011]
  Nyckelord :Orientalism; Turkiet; Turk; Edward Said; imperialism; White; Öst; Väst; kritisk diskursanalys; EU;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den svenska medierapporteringen kring Turkiet och EU. Syftet var att undersöka om det fanns några imperialistiska och- eller kolonialistiska tankestrukturer i artiklarna kring Turkiets EU-anslutning i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Frågeställningen ämnade till att undersöka två frågor. LÄS MER

 2. 2. Bro över mörka vatten : En diskursanalys av debatten i den svenska riksdagen rörande Turkiet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Oskar Reinholdsson; [2010]
  Nyckelord :Turkey; European Union; EU; Council of Europe; genocide; Armenians; Swedish Parliament; orientalism; postcolonialism; Edward Said; discourse; discourse analysis; Turkiet; Europeiska Unionen; EU; Europarådet; folkmord; armenier; Sveriges riksdag; orientalism; postkolonialism; Edward Said; diskurs; diskursanalys;

  Sammanfattning : År 2005 inleddes förhandlingar med Turkiet gällande medlemskap i Europeiska Unionen, detta efter en synnerligen lång process av anpassningar från den turkiska sidan. I den svenska riksdagen jublades det från höger till vänster då man enligt egen utsago länge varit en förkämpe för Turkiets inkorporering i den europeiska gemenskapen. LÄS MER