Sökning: "turkiet"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet turkiet.

 1. 1. Irakiska Kurdistans självständighet : En kvalitativ fallstudie om Iraks, Turkiets och Irans motstånd till ett självständigt Kurdistan i norra Irak

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Mohammed Tarek; [2023]
  Nyckelord :Kurdistan; Iraq; Turkey; Iran; independence; realism; balance of threat; Kurdistan; Irak; Turkiet; Iran; självständighet; realism; hotbalans;

  Sammanfattning : Iraq, Turkey and Iran have all historically opposed an independent Kurdistan. This is because the Kurdish quest for an independent Kurdistan is a threat to Arab, Turkish and Persian nationalism and their national security. LÄS MER

 2. 2. Är Turkiet en revisionistisk stat?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mathilda Blomqvist; [2023]
  Nyckelord :Turkiet; Revisionism; Status Quo; Utrikespolitik; Internationella Relationer; Realism; Liberalism; Konstruktivism; Fallstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Revisionism is a widespread phenomenon in international relations – it questions why and how states grow dissatisfied with the international order and seek to pursue their broader interests. Since Adalet ve Kalknma Partisi (AKP) took power in 2002, Türkiye has gained significant self-confidence. LÄS MER

 3. 3. Högläsning : en kunskapsöversikt om hur högläsning som pedagogiskt verktyg utvecklar litteracitet hos elever i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Josefine Blomster; Mikaela Tovetjärn; [2023]
  Nyckelord :Högläsning; didaktiska metoder; litteracitet; sakprosa; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka den forskning som finns kring högläsning och dess betydelse för elevers litteracitetsutveckling i årskurs F-3. I kunskapsöversikten presenteras en sammanställning av forskningsområdet kring lärares högläsning i klassrummet. LÄS MER

 4. 4. Tron på onda ögat i Grekland, Etiopien och Turkiet : En kvalitativ komparativ innehållsanalys om onda ögats betydelse inom de valda områdena i antiken och nutid.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Cansu Harmandagli; [2022]
  Nyckelord :Det onda ögat; avund; kultur; tradition;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar onda ögats betydelse i antiken och i samtid inom specifikt valda områden Grekland, Etiopien och Turkiet. För att kunna besvara syftet undersöker jag vilka som utsattes/utsätts för det onda ögat, vilka känslomässiga faktorer, vilka kollektiva förklaringar och praktiker litteraturen lyfter fram samt likheter och skillnader mellan de olika samhällena i antiken och samtiden. LÄS MER

 5. 5. Förlossningsrädda kvinnors upplevelser och erfarenheter av graviditet och förlossning : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Evelina Tillenius; Madelene Hjerpe; [2022]
  Nyckelord :Experience; Fear of Childbirth; Labour; Pregnancy; Förlossning; Förlossningsrädsla; Graviditet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Med förlossningsrädsla menas en rädsla inför förlossning och barnafödande. Förlossningsrädsla kan innefatta rädsla för det egna livet och barnets liv i samband med förlossningen, och rädsla kring den egna förmågan att föda barn. LÄS MER