Sökning: "turkisk kurdisk konflikt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden turkisk kurdisk konflikt.

  1. 1. De Tysta Hjältarna : Kurdiska kvinnor i den turkisk-kurdiska konflikten

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

    Författare :Violeta Isacsson; [2017]
    Nyckelord :Genus; Kurdish women; Women in Turkey; Turkish Kurdish conflict; Genus; kurdiska kvinnor; kvinnor i Turkiet; turkisk kurdisk konflikt;

    Sammanfattning : Sammanfattning Den väpnade konflikten mellan den kurdiska PKK-gerillan och den turkiska staten har pågått med varierande intensitet sedan början av 1980-talet och orsakat tiotusentals dödsskjutningar, och fördrivit ett stort antal civila i sydöstra Turkiet. De sociala och politiska spänningarna, som till exempel gäller ekonomisk rättvisa och erkännande av den kurdiska etniska och kulturella identiteten, har oroat den turkiska staten sedan den bildades efter det Ottomanska rikets kollaps. LÄS MER