Sökning: "turnover intention"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden turnover intention.

 1. 1. Faktorer som influerar sjuksköterskor att lämna sin arbetsplats– en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Arebratt; Karin Jansson; [2021]
  Nyckelord :intention to leave; literature review; nurse; turnover; workplace; arbetsplats; intention att lämna; litteraturöversikt; sjuksköterska; sjuksköterskebrist;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är ett av 22 yrken som kräver legitimation som bevis på att man genomgått erforderlig utbildning och har kompetens att arbeta inom yrket. Sjuksköterskan är ledare inom omvårdnad och bör besitta en mängd olika egenskaper för att kunna utföra sitt arbete. LÄS MER

 2. 2. Normal narcissism och personlighetsegenskapers inflytande i yrket som fastighetsmäklare : En fingervisning av de mest fördelaktiga egenskaperna hos svenska fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Henric Mattsson; Louise Pedersen; [2021]
  Nyckelord :The Big Five; personality traits; normal narcissism; intrinsic motivation; extrinsic motivation; performance; turnover intention; realtor; The Big Five; personlighetsegenskaper; normal narcissism; inre motivation; yttre motivation; prestation; avsikten att lämna arbetsplatsen; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Normal narcissism och personlighetsegenskapers inflytande i yrket som fastighetsmäklare – En fingervisning av de mest fördelaktiga egenskaperna hos svenska fastighetsmäklare  Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Henric Mattsson och Louise PedersenHandledare: Dr. Jonas KågströmDatum: 2021 – Juni  Syfte: Många fastighetsmäklare väljer att sluta inom yrket de första åren, vilket bidrar till en stor kostnad för företagen. LÄS MER

 3. 3. Varför väljer fastighetsmäklare att byta bransch? : - En studie om vilka faktorer som påverkar svenska fastighetsmäklares avsikt att byta bransch

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anna Sjögren; Emma Öhman; [2021]
  Nyckelord :Intrinsic motivation; extrinsic motivation; Grit; Conscientiousness; relationship building; job satisfaction; turnover intention; real estate agents; Inre motivation; yttre motivation; Grit; Samvetsgrannhet; relationsbyggande; jobbtillfredsställelse; avsikten att byta bransch; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Varför väljer fastighetsmäklare att byta bransch?Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Anna Sjögren och Emma ÖhmanHandledare: Dr. Jonas Kågström och biträdande Martin AhleniusDatum: 2021 - juni  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur motivationsfaktorerna yttre motivation, inre motivation, Grit – passion och uthållighet för långsiktiga mål, och relationsbyggande påverkar svenska fastighetsmäklares jobbtillfredsställelse och avsikt att byta bransch. LÄS MER

 4. 4. The IMPACT of Working from Home on Effectiveness of Onboarding of New Employees

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Abbas Mosebeck; MOHAMMAD RASOUL MOBASHERI; [2021]
  Nyckelord :Online On boarding; Working from Home; Onboarding activities; Organizational fit; Survey.;

  Sammanfattning : Since start of pandemic of Covid-19 in March 2020 (in Europe) employees are facing challenges seeing their workplaces and home being merged, resulting in limitation of social contacts and face-to-face interaction with colleagues. Newcomers most probably don’t get introduced to and work with their colleagues face-to-face at start of their work. LÄS MER

 5. 5. Får upprätthållandet av det psykologiska kontraktet dig att stanna kvar i organisationen? : En kvalitativ studie om hur kompetensutveckling och karriärmöjligheter bidrar till behållandet av personal inom organisationer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Theodor Jagler; Fredrik Hovstadius; [2021]
  Nyckelord :retention; retention strategies; competency development; career development; psychological contract; and turnover; Behållande av personal; kompetensutveckling; karriärmöjligheter; karriärutveckling; psykologiskt kontrakt; personalomsättning;

  Sammanfattning : Inom ramen för denna studie undersöks hur organisationer kan behålla personal med hjälp av kompetensutveckling och karriärmöjligheter i samverkan med det psykologiska kontraktet. Vid implementerandet av kvalitativa intervjuer ämnar undersökningen att bidra till ökad kunskap om hur organisationer kan arbeta för att behålla medarbetare. LÄS MER