Sökning: "turnover tax"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden turnover tax.

 1. 1. Ett virtuellt nexus - En granskning av tillämpningen av en omsättningsbaserad skatt för multinationella företag i ljuset av EU:s fria rörligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emmy Weibull; [2021]
  Nyckelord :skatterätt; tax law; digital skatt; digital tax; multinationella företag; multinational enterprises; OECD; Pillar One; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Befintliga skatterättsliga principer grundar sig på föreställningar om att affärsverksamheter bedrivs genom fysisk närvaro. En stat kan därför, för närvarande, endast grunda beskattningsanspråk på en av de två huvudprinciperna hemvist eller källstat. LÄS MER

 2. 2. Tax challenges arisen from the digital economy: compliance of the French DST with European Union Law

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sylvie Coralie Gashi; [2021]
  Nyckelord :DST; French DST; France; European Union; Turnover taxes; Ability-to-pay principle; Vodafone case C75 18; Tesco Global case C-323 18; Commission v.Poland C-562 19 P; Commission v.Hungary C-596 19 P; State Aid rules; Fundamental Freedoms; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this new era where an important part of the economy is made through digital services, the existing tax laws are lacking and thus gives possibility to base erosion and aggressive tax planning. In response many talked about new ways of taxing this ‘new economy’ but world wide taxation on digital economy is not yet achieved and at the European Union level it is yet not harmonized. LÄS MER

 3. 3. Svenska företagsstöd under Coronapandemin - fördelar och nackdelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Estebanez Groth; Gustav Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :business support; business subsidies; covid-19; coronavirus pandemic; Business and Economics;

  Sammanfattning : The Corona pandemic began as a health crisis, but it soon also turned into a crisis for the economy. Affecting all layers of society, from individuals to big companies, both nationally and internationally. LÄS MER

 4. 4. Ej revisionspliktiga med revisor : en kvantitativ studie om efterfrågan på frivillig revision hos svenska små aktiebolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Oksana Avram; Mohamad Natafji; [2020]
  Nyckelord :Voluntary audit; audit exempt; small companies; auditor-client relationship; demand for auditing; Frivillig revision; ej revisionspliktiga företag; småföretag; agentrelationer; efterfrågan på revision;

  Sammanfattning : I Sverige avskaffades den obligatoriska revisionen för småföretag den första november 2010. Till följd av detta beslut blev svenska små aktiebolag ej revisionspliktiga. Trots slopandet av revisionsplikten har många småföretag valt att frivilligt anlita en revisor. LÄS MER

 5. 5. The relevance of incidental transactions for pro-rata deduction of input VAT under the VAT Directive

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maija Vilhelmiina Simola; [2020]
  Nyckelord :Tax law; value added tax; VAT; European Union; VAT Directive; deductions; general costs; incidental transactions; skatterätt; mervärdesskatt; moms; avdrag; bitransaktioner; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The principle of fiscal neutrality is the essence of the EU VAT system. It aims at relieving taxable persons of the burden of VAT through the deduction mechanism provided for by the VAT Directive. In its another aspect, the principle is a means of reflecting the equal treatment of taxable persons. LÄS MER