Sökning: "turtagning"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet turtagning.

 1. 1. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER

 2. 2. An exploration of the neural correlates of turn-taking in spontaneous conversation

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Ambika Kirkland; [2020]
  Nyckelord :Alpha suppression; conversation; electroencephalography EEG ; hyperscanning; mu rhythm; turn-taking; Alpha-suppression; elektroencefalografi EEG ; hyperscanning; mu-rytmen; samtal; turtagning;

  Sammanfattning : This project added to the sparse body of research on the neural underpinnings of turn-taking with an electroencephalography (EEG) investigation of spontaneous conversation. Eighteen participants (3 male, 15 female, mean age 29. LÄS MER

 3. 3. Leken börjar här och nu : En studie om lek under rastverksamheten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ghena Daaboul; AnnaMaria Malmgren; [2020]
  Nyckelord :Rastverksamhet; fritidshem; fri lek; styrd lek; elever; barn; leksignaler; lekramar; kommunikation; inkludering; fantasi; konflikthantering; turtagning; regler; normer; demokrati;

  Sammanfattning : Studiens syfte handlar om att se hur skillnad mellan fri och styrd lek gestaltas samt påverkar barnens sociala relationer och deras intellektuella samt fysiska utveckling genom att undersöka rastverksamheten. Vi valde kvalitativ metod som vi applicerade genom semistrukturerade intervjuer och observationer. LÄS MER

 4. 4. Man får vänta tills cykeln blir ledig : En kvalitativ studie om barns syn på användning och turtagning av förskolans cyklar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Josephine Carlsson; Charlotta Sörbom; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vårdnadshavares uppfattningar om barns lek : En kvalitativ studie om vårdnadshavares uppfattning om barns lek i förskolan och dess betydelse för barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elena Allaoui; [2020]
  Nyckelord :Barn; vårdnadshavare; uppfattning; förskola; fri lek; pedagogstyrd lek; lek; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen kring vårdnadshavares uppfattningar om barns lek i förskolan, och mer specifikt deras uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande. I det här examensarbetet har jag valt att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod för att erhålla ett underlag för att uppnå syftet bakom studien. LÄS MER