Sökning: "turtagning"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade ordet turtagning.

 1. 1. Nu är det din tur att tala - Designförslag för smidigare turtagning i digitala konferensverktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Erika Börjesson; Sofia Heikkilä Svensson; [2021]
  Nyckelord :Digital conference tools; turn-taking; turn allocation; gaze; multi-party conversations; overlap; Digitala konferensverktyg; turtagning; turfördelning; ögonkontakt; flerpartssamtal; överlappning;

  Sammanfattning : Användningen av digitala konferensverktyg (DKV) har ökat under pandemin Covid-19 ochanvändare har rapporterat att de upplever kommunikationen mer ansträngande än öga-mot-öga. En utmaning i DKV är att det inte går att rikta uppmärksamhet mot specifika samtalsdeltagare för att det inte går att skapa ögonkontakt vilket försvårar turtagning eftersom det är på så vis turen fördelas mellan samtalsdeltagare. LÄS MER

 2. 2. IT och IKT i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens kompetens i ett pedagogiskt syfte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Liljenby; Monica Nguyen Saewean; [2021]
  Nyckelord :it; ikt; förskola; digitala verktyg; pedagogik;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks IT samt IKT i förskolan. Digitala verktyg blir mer aktuellt för varje dag som går i dagens samhälle vilket även resulterar i att det blir en stor del i barns vardag. Anledningen till det valda ämnet är därför samhällets utveckling samt vilken påverkan det har hos barnen. LÄS MER

 3. 3. En explorativ fallstudie med fokus på turtagning mellan föräldrar och unga spädbarn : Utvärdering av PEPP-modellens kartläggningsmetoder LENA och videoanalys

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Dietmann; Peltoniemi Tilde; [2021]
  Nyckelord :Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; video analysis; parent intervention; interaction; conversational turns; infants; Prevention Education Program for Parents PEPP ; Language ENvironment Analysis LENA ; videoanalys; föräldraintervention; interaktion; turtagning; spädbarn;

  Sammanfattning : Interaction is an important aspect for children’s language development. The intervention model Prevention Education Program for Parents (PEPP) is currently under development within the research project Ord gör skillnad, Karolinska Institutet. LÄS MER

 4. 4. Samling med de yngsta barnen i förskolan : Circle-time with the youngest children of preschool

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Jenny Berggren; [2021]
  Nyckelord :Samling i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på pedagogers intentioner med de yngsta barnens samlingsstunder i förskolan. För att få svar på forskningsfrågorna har fyra verksamma pedagoger på två olika förskolor intervjuats. Utöver intervjuer genomfördes det även observationer under två pågående samlingsstunder. LÄS MER

 5. 5. An exploration of the neural correlates of turn-taking in spontaneous conversation

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Ambika Kirkland; [2020]
  Nyckelord :Alpha suppression; conversation; electroencephalography EEG ; hyperscanning; mu rhythm; turn-taking; Alpha-suppression; elektroencefalografi EEG ; hyperscanning; mu-rytmen; samtal; turtagning;

  Sammanfattning : This project added to the sparse body of research on the neural underpinnings of turn-taking with an electroencephalography (EEG) investigation of spontaneous conversation. Eighteen participants (3 male, 15 female, mean age 29. LÄS MER