Sökning: "tusen och en natt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden tusen och en natt.

 1. 1. Ett varv runt solen är väl en månad - eller är det tusen år? En jämförande intervjustudie om solsystemets himlakroppar med elever i årskurs 6.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Dino Hajiric; [2020-02-28]
  Nyckelord :Fysik; solsystemet; multimodala representationsformer; omloppsbanor; dag och natt; omloppstider.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur flera- och multimodala representationsformerkan användas för att ta reda på hur elever förklarar himlakropparnas rörelser. Representationsformerna i denna studie består av skisser och en animerad 3D modell. LÄS MER

 2. 2. Arabiska kvinnors representation inom västerländsk populärkulturell film : En jämförande studie av filmerna Aladdin och Tusen och en natt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Tadjouri; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. I Sjeherazades öga: En postkolonial studie av blick och narrativ i illustrationerna i Tusen och en natt 1958-63

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Josefin Granetoft; [2017]
  Nyckelord :Arabian Nights; Edward Said; orientalism; semiotics; illustration; narrative; gaze; focalization; visual culture; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between textual and visual narratives as well as the gaze upon the Orient as Other by analysing a Swedish, illustrated edition of the Arabian Nights from 1958-63. This research draws upon a multitude of theoretical perspectives on the gaze from the field of visual culture, combined with Edward Said’s critical notion of orientalism. LÄS MER

 4. 4. Österländsk prakt eller västerländsk norm? : Tusen och en natt ur ett jämförande europeiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Kerstin Ydrefors; [2010]
  Nyckelord :literature; translation; orientalism; occident; orient; one thousand and one nights; litteratur; översättning; tusen och en natt; orientalism; komparativ litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the collection One Thousand and One Nights (also: The Arabian Nights) from a european perspective, by comparing different european translations. The study focuses on three translations into Swedish from different periods of time and how the tales have changed in the translation process - depending on the prevailing line of approach and Western perceptions of Eastern standards. LÄS MER

 5. 5. "TUSEN och En natT" : När kulturer möts i ett utvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Therese Bengtsson; Tina Strid; [2008]
  Nyckelord :Utvecklingsprojekt; Kultur;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar synen på kultur inom utvecklingsprojektet tusenet. Tusenet är ett projekt mellan Sverige och Turkiet och en del av Turkietprogrammet, som syftar till att underlätta och främja Turkiets medlemskap i EU samt att fördjupa de svensk-turkiska relationerna. LÄS MER