Sökning: "tutor"

Visar resultat 11 - 15 av 557 uppsatser innehållade ordet tutor.

 1. 11. Vad sägs om Sverigedemokraterna? : En kvalitativ innehållsanalys av tre svenska tidningars åsiktsmaterial om Sverigedemokraterna i valtider

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jesper Thoresen; Constantinidou Alexandra; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Title: What is being said about the Swedish Democrats (Vad sägs om Sverigedemokraterna?)   Authors: Alexandra Constantinidou, Jesper Thoresen   Aim: The purpose of this study is to develop knowledge of how newspapers in Sweden presents the political party Swedish Democrats. Also if there is any difference between the three newspapers presentation of the party. LÄS MER

 2. 12. Ledarskapet och de två faktorerna : En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hampus Larsson; Vinh Tang; Jessica Vannfält; [2018]
  Nyckelord :Organisationsfaktorer; könsstereotyper; ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Ledarskapet och de två faktorerna: En induktiv studie för att förstå hur organisationsfaktorer och könsstereotyper påverkar ledarskap.   Seminariedatum: 2018-01-09   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalen Högskola   Ämne/kurs: FOA300, examensarbete i företagsekonomi på kandidatnivå. LÄS MER

 3. 13. Vad är min personliga integritet värd? : En studie om konsumenters syn på organisationer som legitima utifrån deras datapraxis

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Victor Ivarsson; Eric Björn; [2018]
  Nyckelord :Legitimacy; data practice; digitalization; privacy; personal data.; Legitimitet; datapraxis; digitalisering; integritet; personuppgifter;

  Sammanfattning : Titel: Vad är min personliga integritet värd? Författare: Victor Ivarsson & Eric Björn Handledare: Patrik Persson Nivå: Enterprising & Business Development, Examensarbete (kandidat) 15 hp Nyckelord: Legitimitet, datapraxis, digitalisering, integritet, personuppgifter Bakgrund: Den tekniska utvecklingen har förändrat den digitala marknaden och gjort att konsumenters personuppgifter idag används av olika organisationer verksamma på Internet. Många av dessa företag är till och med uppbyggda kring konsumenters personuppgifter. LÄS MER

 4. 14. Rollen som kvalificerad samtalspartner och handledare : En intervjustudie med specialpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anna Kindfors; [2018]
  Nyckelord :Qualified dialogue partner; tutoring; special educator; Kvalificerad samtalspartner; handledning; specialpedagog;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner och handledare. Syftet med studien är att undersöka specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner och specialpedagogisk handledning. Fokus för studien är att få fram specialpedagogers upplevelser av rollen. LÄS MER

 5. 15. En studie om mindre företags användande av ekonomistyrning i mindre klädbutiker i Dalarna och Gävleborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Ida Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Key figures; Instruments; Small business; Management accounting; Nyckeltal; Styrmedel; Mindre företag; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Titel: En studie om mindre företags användande av ekonomistyrning inom klädbranschen Författare: Ida Nilsson Handledare: Klas Sundberg Nivå: Ekonomi kandidatexamen, företagsekonomi Nyckelord: Nyckeltal, Styrmedel, Mindre företag, Ekonomistyrning Syfte: Syftet är att förklara varför ekonomistyrning används i mindre utsträckning i mindre företag än i större företag och ge konkreta exempel på förklaringar enligt frågeställningarna nedan. Bakgrunden till detta syftet är att de mindre företagen enligt tidigare forskningen inte använder sig av ekonomistyrning i lika stor utsträckning som större företag gör. LÄS MER