Sökning: "tutor"

Visar resultat 16 - 20 av 557 uppsatser innehållade ordet tutor.

 1. 16. Systembolaget och unga : En studie om hur systembolagets reklamfilmers budskap tas emot

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Minda Landgren; Evelina Josefsson; Frida Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Ungdomar; Systembolaget; Alkohol; Reklamfilm; Encoding Decoding; Teman; Koder; Kontext;

  Sammanfattning : Abstract
  Title:Systembolaget och unga - En studie om hur Systembolagets reklamfilmers budskap tas emot  Authors: Frida Johnsson, Evelina Josefsson, Minda Landgren  Aim: The aim with this essay is to analyze how the target audience 18-19-year olds, and consumers of Systembolaget, the target audience of 20- 25-year olds, are affected by two specific commercials named “Systrar” and “Bröder” and furthermore examine whether the commercials have a deterrent effect on the audience or not. The questions the essay answers are “How do 18-19-year olds perceive that they are affected by the campaign films?” and “How do 20-25-year olds perceive that they are affected by the campaign films?”. LÄS MER

 2. 17. Studiehandledning på modersmål : En kvalitativ intervjustudie med lärare och studiehandledare i årskurs 1–6

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Maria Rumar; [2018]
  Nyckelord :Multilingual study guidance; tutor; mother tongue teacher; mother tongue; second language; language-; knowledge- and identity development; multilingual pupils; Studiehandledning på modersmål; studiehandledare; modersmålslärare; modersmål; andraspråk; språk-; kunskaps- och identitetsutveckling; flerspråkiga elever;

  Sammanfattning : Based on the experiences of a number of teachers and tutors, the overall purpose of this study is to contribute to knowledge about multilingual study guidance. The purpose is specified by the following questions: What experiences do teachers and tutors have of the importance of study guidance for the language, knowledge and identity development of multilingual students and what challenges do they face? What descriptions do teachers and tutors give of how multilingual study guidance can be organized and implemented and what challenges do they face?  The method for this study is qualitative semi-structured interviews in seven focus groups consisting of 10 tutors and 19 teachers in grades 1–6. LÄS MER

 3. 18. Ett akut förbättringsarbete : En utvärderingsstudie av förändringsprocessen Akuten till Primärvården i Region Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Cajsa Gollwitzer; Hentzel Madeleine; Klara Olsson; [2017]
  Nyckelord :Management control; transformation process; improvement; process-oriented evaluation; healthcare.; Ekonomistyrning; förändringsprocess; förbättringsarbete; processinriktad utvärdering; hälso- och sjukvård.;

  Sammanfattning : Titel: Ett akut förbättringsarbete - En utvärderingsstudie av förändringsprocessen Akuten till Primärvården i Region Jönköpings län Kurs: Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet, Controller 15 hp (2FE24E) Lärosäte: Linnéuniversitetet Växjö Författare: Cajsa Gollwitzer, Madeleine Hentzel & Klara Olsson Handledare: Pia Nylinder Examinator: Elin Funck Bakgrund: Dagens hälso- och sjukvård står inför en rad olika utmaningar, där den största utmaningen är den långsiktiga finansieringen. Ett stort problem som återfinns i dagens hälso- och sjukvård är att befolkningen i alltför hög utsträckning söker fel vårdnivå och akutmottagningarna överbelastas med patienter utan akuta besvär. LÄS MER

 4. 19. Bankvärldens framtid : En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sebastian Grip; Gustav Hellström; Tobias Skyttevall; [2017]
  Nyckelord :Förtroende; lojalitet; digitalisering; bank; e-CRM; PSD2;

  Sammanfattning : Titel: Bankvärldens framtid: En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Sebastian Grip, Gustav Hellström och Tobias Skyttevall (92/04/22), (94/02/28), (95/05/21) Handledare: Hadjikhani, Annoch   Datum: 05–06–17   Bakgrund: Att skapa en lojal kund genom att ligga i framkant och hela tiden erbjuda det senaste på marknaden vad det gäller digitala tjänster är viktigt för bankernas överlevnad. Ett krig pågår mellan de traditionella bankerna och uppstickare, enligt Thulin (2016). LÄS MER

 5. 20. Medarbetares delaktighet och dess påverkan på effektiviteten i en plockprocess : En fallstudie på Åbro Bryggeri

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Paulsson; Maria Fällgren; [2017]
  Nyckelord :Logistik; effektivitet; plockprocess; process; delaktighet; motivation; Åbro bryggeri;

  Sammanfattning : Titel: Medarbetares delaktighet och dess påverkan på effektiviteten i en plockprocess - En fallstudie på Åbro Bryggeri Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet Författare: Linda Paulsson och Maria Fällgren Handledare: Petra Andersson Examinator: Helena Forslund Bakgrund: AB Åbro Bryggeri är ett familjeägt bryggeri som säljer bland annat egentillverkad öl och cider. De vill fördubbla sin försäljning till 2020 och behöver därför hjälp med nya effektiva arbetssätt. LÄS MER