Sökning: "tutor"

Visar resultat 6 - 10 av 557 uppsatser innehållade ordet tutor.

 1. 6. INTERN KOMMUNIKATION UR ETT MEDARBETARPERSPEKTIV : EN FALLSTUDIE AV EN ORGANISATION I FÖRÄNDRINGSARBETE

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Therese Gustafsson; Madeleine Söderlind Östman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : ABSTRACT   Date: 2018-05-31 Level: Degree Project in Industrial Engineering and Management, 30 ECTS Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Therese Gustafsson & Madeleine Söderlind Östman Title: Internal communication from a employee perspective –A case study of an organization in change Tutor: Anna Launberg, Mälardalen University Keywords: Internal communication, motivation, business culture, communication climate, communication models, inclusion, developing process, organisation, goal setting, positive stress. Research questions: How is the internal communication experienced within Svevia when the organisation is changing? How can the internal communication be improved within Svevia? What are the current channels of communication for information transmission and are they sufficient to satisfy employees? Purpose: The purpose of this study is to examine the internal communication at Svevia AB when an organisational change is desired. LÄS MER

 2. 7. En detaljhandel i förändring : En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Bengtsson; Robyn Nagy; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Retail; fashion industry; e-commerce; physical stores; integrated channels; sustainability; Detaljhandel; klädbranschen; e-handel; fysiska butiker; integrerade kanaler; hållbarhet;

  Sammanfattning : Titel: En detaljhandel i förändring - En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid. Författare: Johanna Bengtsson, Robyn Nagy och Emelie Nilsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, HT 2017. LÄS MER

 3. 8. Relationsmarknadsföring – Köpcentrumägarens bästa vän? : En kvalitativ studie om relationer mellan köpcentrumägare och hyresgäster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Douglas Anton; Ludvig Lundh; [2018]
  Nyckelord :Relationship Marketing; Commitment-Trust theory; Communication; Shopping center; Relationsmarknadsföring; Tillit och Engagemang; Kommunikation; Köpcentrum;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Datum: 24 maj 2018   Nivå: Magisteruppsats i Företagsekonomi, specialisering Marknadsföring   Institution: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle – Luleå Tekniska Universitet    Författare: Douglas Anton och Ludvig Lundh   Handledare: Maria Ek Styvén   Titel: Relationsmarknadsföring – Köpcentrumägarens bästa vän? En kvalitativ studie om relationer mellan köpcentrumägare och hyresgäster   Nyckelord: Relationsmarknadsföring, Tillit och Engagemang, Kommunikation, Köpcentrum    Syfte: Mot bakgrund av e-handelns frammarsch och dess marknadstransformation syftar denna studie till att undersöka hur köpcentrumägare i Sverige arbetar med relationsmarknadsföring för att bibehålla detaljhandelns fysiska butiker.   Metod: En deduktiv flerfallsstudie av kvalitativ karaktär genomförd genom fem intervjuer. LÄS MER

 4. 9. Digitalisering inom revisionsyrket : En kvalitativ studie om hur effektivitet och kvalitet har förändrats i samband med digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Blerta Balaj; Fariba Mohammedian; [2018]
  Nyckelord :Digitization; audit; information technology; efficiency audit; quality audit; Digitalisering; revision; informationsteknologi; effektivitetsrevision; revisionskvalitet;

  Sammanfattning : Date:                        2018-06-04 Level:                       Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution:              School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors:                   Blerta Balaj                                   Fariba Mohammedian                              Title:                        Digitization in the audit profession                                                                 – A qualitative study on how efficiency and quality have changed in                                                                       connection with digitization Tutor:                      Staffan Boström Keywords:              Digitization, audit, information technology, efficiency audit, quality audit Research questions:               What strengths and weaknesses result from the development of digitization within                                 the audit profession?                                 What possibilities does digitization bring within the audit profession? Purpose:                  The purpose of the study is to examine the impact of digitization on the audit                                 profession. Specifically, it is investigated how the efficiency and quality of audit                                 has changed in connection with digitization. LÄS MER

 5. 10. Due Diligence in Cross-Border M&As : Top Management Team's human capital affecting the speed of due diligence process

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Matti Salakka; Jürgen Sabernik; [2018]
  Nyckelord :Mergers Acquisitions; Due Diligence; Speed; Cross-border; Human Capital; Top Management Team;

  Sammanfattning : Master Thesis in Business Administration Title:           Due Diligence in Cross-border M&As - Top management team´s human capital affecting speed of due diligence process Authors:       Jürgen Sabernik and Matti Salakka Tutor:          Tommaso Minola, Ph.D. LÄS MER