Sökning: "tutor"

Visar resultat 6 - 10 av 570 uppsatser innehållade ordet tutor.

 1. 6. The future of maintenance work at a Swedish steel producer : Effective and Attractive workplaces through Industry 4.0

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Edlund; Per Hellström; [2019]
  Nyckelord :Industry 4.0; Work environment; Future industry; Human work science; Steel industry; Attractive workplace; Participation; Resistance; Maintenance work; Industri 4.0; Arbetsmiljö; Framtidens industri; Arbetsvetenskap; Stålindustri; Attraktiva arbeten; Delaktighet; Motstånd; Underhållsarbete;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is being investigated all around the world and it brings an entire arsenal of new tech-nology. It is during major technological changes where we have the chance to change old pat-terns. LÄS MER

 2. 7. Design är mer än bara färg och form : En kvalitativ studie om hur design- och möbelmässor arbetar med tjänstedesign

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Andersson; Sabina Eskesjö Wolffsen; Maja Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Design; tjänstedesign; design- och möbelmässor; mässarrangörer; utställare; besökare; kundupplevelse; värde; värdeskapande; innovation; interaktion.;

  Sammanfattning : Titel: Design är mer än bara färg och form Författare: Emma Andersson, Sabina Eskesjö Wolfssen & Maja Sundberg Examinator: Christine Tidåsen Handledare: MaxMikael Wilde Björling Kurs: Kandidatuppsats, 15 hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Programmet Inredning och Butikskommunikation, Linnéuniversitetet, VT19. LÄS MER

 3. 8. Brister och åtgärder i en distributionscentrals produktionsprocess : En fallstudie på Staples AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Melita Gredelj; Emine Sadikaj; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Warehouse; Automated Warehouse; Manual Warehouse; Picking Process; Picking; WMS; Manual Shortcomings; Automated Shortcomings; Logistik; Lager; Automatiserat lager; Manuellt lager; Plockprocessen; Plockning; WMS; Manuella brister; Automatiserade brister;

  Sammanfattning : Titel: Brister och åtgärder i produktionsprocessen i en distributionscentral - En fallstudie på Staples AB i Växjö Författare: Melita Gredelj & Emine Sadikaj Handledare: Hana Hulthén Examinator: Peter Berling Bakgrund: Den mest tids- och arbetskraftintensiva processen i lagret är plockprocessen, vilket omfattar hämtning av objekt från lagerplatser för att uppfylla kundorder. Plockprocessen står även för en stor del av lagrets kostnader och det är därför viktig att undersöka den för att öka effektiviteten i organisationen. LÄS MER

 4. 9. Anknytning som grund : En essä om anknytningens betydelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anette Petersson; [2019]
  Nyckelord :Attachment theory; children; preschool; security safety; induction; separation; stress; care; Anknytningsteori; barn; förskola; trygghet; inskolning; separation; stress; omsorg;

  Sammanfattning : My essay is about the importance of attachment during the introduction to the preschool. In my story I take a closer look at three children’s different reactions during and after the introduction. To start preschool is a big step in life where the child is exposed to a new environment and needs to adapt to new, unknown adults. LÄS MER

 5. 10. Using deep reinforcement learning for personalizing review sessions on e-learning platforms with spaced repetition

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sugandh Sinha; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spaced repetition is a learning technique in which content to be learned or memorized is reviewed multiple times with gaps in between for efficient memorization and practice of skills. Two of the most common systems used for providing spaced repetition on e-learning platforms are Leitner and SuperMemo systems. LÄS MER