Sökning: "tvärgrupper i förskolan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tvärgrupper i förskolan.

  1. 1. Åldersindelade och åldersblandade grupper i förskolan : En jämförelse av femåringarnas aktiviteter

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap

    Författare :Marita Boswell; [2008]
    Nyckelord :Förskola; Matematik; Skolförberedande; Åldersblandade; Åldersindelade;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och skildra de olika ålderssammansättningarna inom förskolan i en mindre kommun. Avsikten är att granska och jämföra femåringarnas situation, när det gäller skolförberedande aktiviteter, i en åldersindelad respektive åldersblandad barngrupp. LÄS MER