Sökning: "tvärprofessionell samverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden tvärprofessionell samverkan.

 1. 1. Distriktsköterskans bedömning av mammor i riskzonen förpostpartum depression : En kvalitativ intervjustudie om vårdmötet i hemmet eller på barnavårdcentralen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rebecca Pershamre Wictorsson; [2019]
  Nyckelord :omvårdnad; relation; distriktssköterska; postpartum depression; anknytning; hembesök; BVC;

  Sammanfattning : Postpartum depression är psykisk ohälsa som drabbar mer än var tionde kvinna i Sverige. Tidigare studier har även visat att distriktsköterskans vårdmöten med nyblivna mammor på barnavårdscentralen är betydande. Låg bemanning inom barnhälsovården har rapporterats. LÄS MER

 2. 2. Barnsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där föräldrar har psykisk ohälsa : En intervjustudie från flera pediatriska vårdverksamheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Bäckström; Amanda Ollila; [2019]
  Nyckelord :barnsjuksköterska; psykisk ohälsa; föräldrar; livsvärld; vårdande möte; familjefokuserad omvårdnad; utbildning; tvärprofessionell samverkan.;

  Sammanfattning : Barnsjuksköterskor möter allt oftare föräldrar med psykisk ohälsa. Med ökad frekvens av psykisk ohälsa, ökar kraven på barnsjuksköterskors kompetens att i mötet med föräldrar med psykisk ohälsa möta dem utifrån de förutsättningar som finns. LÄS MER

 3. 3. Samverkan, en magisk uppkomst? : En studie kring skolkuratorers och lärares upplevelser av samverkan och förutsättningar för samverkan inom skolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Rakel Bylund; Sara Löfstrand; [2019]
  Nyckelord :Cooperation; Interprofessional; School counselor; School social work; Teacher; elevhälsa; lärare; samverkan; skolkurator; tvärprofessionell;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur skolkuratorer respektive lärare upplever samverkan mellan deras professioner, vilka förutsättningar som ges till denna samverkan utifrån arbetssituation, arbetsgivare och yrkesutbildning samt hur detta skulle kunna utvecklas. Studiens empiri utgörs av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra skolkuratorer och två grundskollärare. LÄS MER

 4. 4. ”DET ÄR JU INTE HELT OKOMPLICERAT” -Socialsekreterares upplevelser av inomorganisatoriskt samarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hedvig Eriksson; Zandra Joelsson; [2018-11-02]
  Nyckelord :tvärprofessionell; socialtjänst; samarbete; socialt arbete; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med vår kandidatuppsats har varit att undersöka socialsekreterares upplevelser av samarbete och vad som fungerar bra respektive mindre bra gällande samarbete. Detta ville vi besvara genom våra frågeställningar som lyder enligt följande: På vilket sätt beskriver socialsekreterare från barn- och ungdomsenheten svårigheter gällande samarbete med socialsekreterare från andra enheter inom samma socialkontor?, samt, På vilket sätt beskriver socialsekreterare från barn- och ungdomsenheten sina positiva upplevelser gällande samarbete med socialsekreterare från andra enheter inom samma socialkontor?Vi har använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med sex stycken socialsekreterare på en barn-och ungdomsenhet inom socialtjänsten. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors upplevelser i sitt arbete med normala förlossningar : Om ansvar och självständighet vid normalt födande

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Louise Lundborg; [2017]
  Nyckelord :normal birth; midwife; collaboration; barnmorska; normal förlossning; samarbete;

  Sammanfattning : Abstract   Objective To study midwives' experiences of working with normal birth in multidisciplinary teams.
 Methods This was a qualitative study based on Semi-structured interviews in focusgroups with 20 midwives at four maternity wards in mid-Sweden. LÄS MER