Sökning: "tvärvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade ordet tvärvetenskap.

 1. 1. Om vattnet kunde tala. En kulturgeografisk studie om sociala dimensioner av dricksvattenhantering med en ingång i klimatförändringar och tvärvetenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Gustav Antonsson; Alice Stenfelt; [2021-06-24]
  Nyckelord :drinking water management; water management; climate change; varying precipitation; interdisciplinary approach; sustainability science; sustainable development; Sweden;

  Sammanfattning : Drinking water management involves several actors from different occupations from different disciplines over several scales within the Swedish public sector. It also involves individual consumers within continuously growing societies. In addition to this, today's raw water revenues face growing challenges as a consequence of climate change. LÄS MER

 2. 2. Rum och kropp, kropp och rum : Om att beröra och bli berörd av den byggda formen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Paulina Hallencreutz; [2021]
  Nyckelord :Space; place; body; atmosphere; phenomenology; embodiment; transactionality; Kropp; rum; plats; atmosfär; fenomenologi; embodiment; transaktionalitet; tvärvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is an exploration of body and space, respectively as well as of the interaction that occurs between the two. The study is mainly written within the discourse of embodiment and phenomenology, primarily building upon the works of Juhani Pallasmaa and Maurice Merleau-Ponty. LÄS MER

 3. 3. Estetisk närvaro - Filosofiska, biologiska och konstvetenskapliga perspektiv på den ordlösa upplevelsen av bildkonst

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Åke Sjöstedt; [2020-11-11]
  Nyckelord :Närvaro; Estetik; Konstvetenskap; Neuroestetik; Tvärvetenskap; Museologi;

  Sammanfattning : Estetisk närvaro - ett tillstånd av intensiv fokusering på och upptagenhet av ett estetiskt objekt, är ett vardagligt fenomen vars betydelse för upplevelse och tolkning av konst kan ha underskattats. Uppsatsen består av en kritisk tvärvetenskaplig exposé över ett axplock aktuell litteratur inom filosofisk estetik, evolutionspsykologi, neurovetenskap, konstvetenskap och museologi som på olika sätt direkt eller indirekt berör detta fenomen. LÄS MER

 4. 4. Klimatpositiva kolsänkor ger negativa koldioxidutsläpp : en tvärvetenskaplig analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Karolina Håkansson; Frida Hartman Svensson; [2020]
  Nyckelord :Tvärvetenskap; kolsänkor; koldioxidutsläpp; historisk våtmark; klimatpolitik;

  Sammanfattning : Genom att sammanföra historiskt och modernt kartmaterial kan våtmarkers naturliga lokaler synliggöras. När kartmaterialet jämförs med inmätningar av dikesstrukturer blir det tydligt hur marken har dränerats. LÄS MER

 5. 5. Beteendevetenskaplig utbildning –tvärvetenskapens nödvändiga komplexitet : En intervjustudie om lärares uppfattningar ombeteendevetenskaplig utbildning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Mikaela Eliasson; [2020]
  Nyckelord :Beteendevetenskap; pedagogik; ramfaktorer; tvärvetenskap; utbildningsplanering;

  Sammanfattning : Beteendevetenskap är ett utbildningsområde där tvärvetenskapliga angreppssätt används för attstudera mänskligt beteende i olika kontexter. I denna studie utforskades lärares subjektivauppfattningar om beteendevetenskaplig utbildning och dess tvärvetenskapliga natur, med hänsyn tilluppfattningar om studenterna, den egna verksamheten och aktuella samhällsbehov. LÄS MER