Sökning: "tvättmedel"

Visar resultat 6 - 10 av 18 uppsatser innehållade ordet tvättmedel.

 1. 6. Evaluation of sustainability criteria for small-scale wastewater treatment facilities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Edvard Nordenskjöld; [2017]
  Nyckelord :On-site sewage facilities; phosphorus; micropollutants; multi-criteria analysis; precipitation; adsorption; full-scale; wastewater treatment; Enskilda avlopp; fosfor; mikroföroreningar; multi-kriterie analys; utfällning; adsorption; fullskala; avloppsrening;

  Sammanfattning : There are about 700,000 on-site sewage facilities (OSSFs) in Sweden, almost a quarter of which amount only to septic tanks for sludge collection and removal, with no form of post-treatment. All these OSSFs contribute about 10 % of the total anthropogenic phosphorus (P) load from Swedish coasts to the Baltic Sea. LÄS MER

 2. 7. Nanofiltration of ultrafiltration permeate fom chemical wastewater

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Martin Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :total organic carbon; nanofiltration; wastewater; ultrafiltration; conductivity; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this report was to investigate the possibility of further cleaning of the wastewater at Dow in Landskrona. Dow produces water based adhesives from acrylic monomers. The wastewater contains different metal ions, surfactants, residual monomers and polymers. LÄS MER

 3. 8. Syntetisk mysk och ftalater i parfymerade konsumentprodukter - Bör gravida kvinnor i Sverige uppmanas att använda oparfymerade skönhetsprodukter?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Amanda Sahlin; [2015]
  Nyckelord :synthetic musk; phthalates; pregnancy; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Fragrances have been used in cosmetics for more than fifty years and most substances in scents can just be grouped under the term "parfume" on product labels. Synthetic musk compounds and phthalates are both used in perfumes, cosmetics and other consumer products. LÄS MER

 4. 9. Slamförädling genom kompostering : Påverkan på halten läkemedelsrester, oönskade organiska föreningar och näringsinnehåll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Malin Cidh; [2014]
  Nyckelord :avloppsslam; slamförädling; kompostering; läkemedelsrester; oönskade organiska föreningar; nedbrytning; näringsämnen; näringsinnehåll; gödselmedel;

  Sammanfattning : Av de läkemedel som intas kan kroppen endast ta upp en liten del medan en stor del utsöndras igen, framförallt via urinen. Då avloppsvatten kommer in till avloppsreningsverken renas det genom mekaniska, kemiska och biologiska processer men dagens avloppsreningsverk är inte designade för att ta hand om och bryta ner läkemedelsrester och andra organiska föreningar från till exempel tvättmedel, färgrester etc. LÄS MER

 5. 10. Lukt i sporttextil : nödvändigt ont eller möjligt att motverka?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :EVELINA SKOGLUND; KRISTINA HAFREDAL; [2014]
  Nyckelord :Textil; deodoriserande; sporttextil; lukt; illaluktande;

  Sammanfattning : Sporttextil som luktar illa är ett utbrett problem och något som de flesta motionärer är bekanta med. En enkätstudie som genomfördes visade att mer än hälften av respondenterna någon gång upplevt att deras träningskläder luktat illa även efter tvätt. LÄS MER