Sökning: "tvättstuga"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet tvättstuga.

 1. 1. Supplementary buildings to fixed price - in support of undergoing project in SABO Case Study : Svenska Bostäder Laundry room in HusbyKompletteringsbyggnader till fast pris - Till stöd för projekt inom SABOFallstudie : Svenska Bostäder Tvåttstuga i Husby

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :ERFAN SAMADILASHKARIANI; [2018]
  Nyckelord :Supplementary buildings; Kompletteringsbyggnader;

  Sammanfattning : Översikt Denna studie stöder ett projekt som genomförs av SABO. Det handlar om att kunna handla uppkompletterande byggnader till ett fast pris. Exempel på tilläggsbyggnader (eller kompletterandebyggnader) är tvättstugor, rum för selektiv avfallshantering, lagring, cykelförvaring,samlingsrum mm. LÄS MER

 2. 2. Reggio Förskola

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Sofia Enqvist; [2016]
  Nyckelord :Arkitektur; Reggio Emilia; Råsunda; Solna; Kvateret Framnäs; Sofia Enqvist; Förskola; Lärandemiljöer;

  Sammanfattning : Idé och intentionIntentionen har varit att skapa en förskola för barnen, med hjälp av element som relaterar till barnens skala. Stora öppna rum med utrymme för förändring och skapade. Platser och rum där alla barn kan mötas. En innomhus "piazza” som inbjuder till Reggio Emilias pedagogiska riktlinjer om möten. LÄS MER

 3. 3. No boundaries between rooms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Ninni Segerstedt Falewicz; [2016]
  Nyckelord :Bath; Social; Laundry; Public; Integration; Block; Bad; Socialt; Tvättstuga; Publikt; Integration; Kvarter;

  Sammanfattning : Min idé var att skapa ett badhus för invånarna i området Kreuzberg . En offentlig plats där människor från många  olika bakgrunder och traditioner kan mötas. Badet är utformat med ett öppen flöde mellan de olika funktionerna i huset. LÄS MER

 4. 4. Minion- en ordningsam vän i tvättstugan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Katerina Karlsson; [2014]
  Nyckelord :interactive robot; orderly friend; amusing guard; laundryroom; prevents fights; effects of eyes on bahavior; interaktiv robot; ordningsam vän; underhållande vakt; tvättstuga; motverkar bråk; effekt av ögon på beteenden;

  Sammanfattning : Minion- en ordningsam vän i tvättstugan. Tvättstugan. En samhällstjänst som alla tar för givet eller en arena för dåligt beteende. Vad den än är så är den stället där beteenden som fusk med städning samt stulna tvättider och kläder sker vilket kan mynna ut i riktigt allvarliga bråk som polisanmäls. LÄS MER

 5. 5. När informationen inte når fram : Illustration som verktyg för att ta sig runt språkbarriärer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ellinor Myrberg; [2014]
  Nyckelord :illustration; instruction; language barrier; communication; intercultural communication; culture; laundry room; information; illustration; instruktion; språkbarriär; kommunikation; interkulturell kommunikation; tvärkulturell kommunikation; kultur; tvättstuga; information; informationsmaterial;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforma ett förslag på hur ett informationsmaterial om tvättstugan kan utformas så att även invandrade med begränsade eller inga färdigheter i svenska språket kan läsa och förstå. Studien avser även söka svar på huruvida ett sådant informationsmaterial kan påverka negativa beteenden associerade med användning av gemensamma tvättstugor, och till vilken grad. LÄS MER