Sökning: "två förorter"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden två förorter.

 1. 1. Lyssna! : En kultursociologisk intervjustudie om Spoken Word som bildning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elin Lantz; [2023]
  Nyckelord :Habitus; spoken word; poesi; dubbelt medvetande; vita hav; habitus clivé;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka Spoken Word som modern folkbildningstradition och hur detta upplevs hos poeter med anknytning till territoriellt stigmatiserade bostadsområden. Intervjustudien bearbetar Spoken Word-poeters upplevelser kring meningsskapande och splittrade habitus i förhållande till polariserade poetiska rum. LÄS MER

 2. 2. Geographic polarization and clustering of partisan voting: A local-level analysis of Stockholm Municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Jonas Almén; [2023]
  Nyckelord :Geography; GIS; Spatial Analysis; Spatial Autocorrelation; MAUP; Electoral Geography; Political Polarization; Geographic Polarization; Stockholm Municipality; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the last decade, the topic of political polarization has become a growing concern within academic and public debate. Many highlight the linkage between increased political polarization and democratic problems such as political tribalism and uncivil activism. It is also argued to be a global phenomenon. LÄS MER

 3. 3. Mobil Återvinningscentral : En smidig lastbilsvariantav det befintliga Pop-up Återbruket

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Karin Bodin; Edka Coronado; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att ta fram en mobil återvinningscentral ämnad för insamling av avfall för återvinning och återbruk i Stockholms innerstad och förorter. Arbetet är på uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall och är en vidareutveckling på ett tidigare kandidatexamensarbete där en mobil återvinningscentral tagits fram. LÄS MER

 4. 4. MED KULTUREN SOM BAKGRUND En teoriprövande studie om kultur kan förklara skillnaden i förtroende för polisen mellan personer med utländsk bakgrund och svensk-svenskar i förorten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Milanovski; [2021-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning från BRÅ visar att personer med utländsk bakgrund har ett lägre förtroende för polisen än svensk-svenskar. I den här uppsatsen har det kulturella perspektivet prövats för att förklara skillnaden i förtroende för polisen mellan personer med utländsk bakgrund och svensk-svenskar i förorten. LÄS MER

 5. 5. Roslagsbanan: A capacity comparison between the current ATC system and the implementation of a CBTC system

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Chrysostomos Sofroniou; [2021]
  Nyckelord :Roslagsbanan; CBTC; moving block; fixed block; safe braking curve; capacity; Roslagsbanan; CBTC; rörligt block; fast block; säker bromskurva; kapacitet;

  Sammanfattning : Communications-based train control (CBTC) aims to improve headways in the railway systems while maintaining or even improving safety. By means of the CBTC systems, the exact position of a train is known more accurately than the traditional signalling systems. LÄS MER