Sökning: "två paradigm"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden två paradigm.

 1. 1. Matematikångest

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Louise Läckström; Maya Molin; [2021-08-19]
  Nyckelord :matematikångest; matematikängslan; känslosamma svårigheter med matematik; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka några lärares erfarenheter kring elevers matematikångest, hur och i vilka situationer detta yttrar sig och hur några lärare arbetar för att hantera och förebygga elevernas matematikångest. Detta för att skapa en större förståelse kring hur lärare kan förebygga så att eleverna inte behöver känna matematikångest. LÄS MER

 2. 2. Hur förändras kassaflödet vid ett skifte till funktionsförsäljning? : Finansiella implikationer vid ansvar över hela produktlivscykeln

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anneli Alf; Evelina Andersson; [2021]
  Nyckelord :Circular business model; Functional sales; Cash flow; Profitability; Risk; Cirkulär affärsmodell; Funktionsförsäljning; Kassaflöde; Lönsamhet; Risk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirkulär Ekonomi är ett begrepp som växt sig starkare under senare år i takt med att hållbara frågor fått en större roll i samhället. Till följd av detta har olika affärsmodeller som främjar CE blivit allt vanligare, och däribland återfinns funktionsförsäljning. LÄS MER

 3. 3. Sustainable Supplier Management : How can Telia Company develop the Sustainability Performance in their Supply Chain with a Supplier Code of Conduct?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Alex Kaspo; [2021]
  Nyckelord :Bachelor Thesis; Sustainability; Supply Chain; Supplier; Supplier Code of Conduct; Telia Company; Kandidatexamensarbete; Hållbarhet; Försörjningskedja; Leverantör; Supplier Code of Conduct; Telia Company;

  Sammanfattning : Sustainability has become a strategic and high priority focus area in today’s society. Responsible Business is an important part of the work towards a sustainable society, and Telia Company is one of the companies that actively works to take that responsibility. LÄS MER

 4. 4. Människan och den psykiatriska diagnosen - om holistisk vård i ett medicinskt paradigm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristina Elisabeth Nordström; Lotten Romanus; [2021]
  Nyckelord :Psychiatric diagnoses; DSM; symtoms; person-centered care; holistic care; psykiatrisk diagnostik; symtom; personcentrerad vård; holistisk vård; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : De senaste åren har diagnosticering av psykiatriska tillstånd utifrån DSM-manualens symtomkriterier varit föremål för debatt i vilken diagnosernas validitet och nytta har ifrågasatts. Lösningar på detta problem har under de senaste årens erbjudits utifrån flera olika angreppsvinklar, både vetenskapliga och dynamiska, med en gemensam förståelse kring att diagnostisering av psykiatriska tillstånd inte är någon lätt uppgift. LÄS MER

 5. 5. Representationen av funktionsnedsättning i TV-spel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Tommy Stambolovski; [2021]
  Nyckelord :funktionsnedsättningar; representationer; TV-spel; massmedier; sociala konstruktioner; stereotyper; diskurser.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att individer med funktionsnedsättning oftast representeras på ett nedsättande och stereotypt sätt i massmedier. Detta kan i sin tur påverka allmänhetens förståelse för funktionsnedsättning och hur de bemöter funktionsnedsatta individer i det verkliga samhället. LÄS MER