Sökning: "tvådimensionell ekokardiografi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden tvådimensionell ekokardiografi.

 1. 1. Jämförelse av vänster förmaks storlek vid olika ekokardiografiska metoder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jessica Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Anteroposteriora diameter; diastolisk dysfunktion; förmaks storlek; ; Simpsons biplan; sjukdomsprognos; tvådimensionell ekokardiografi; vänster förmak;

  Sammanfattning : Bedömning av vänster förmaks storlek är viktigt vid diagnosticering samt sjukdomsprognos, men även vid riskbedömning av allvarliga kardiovaskulära sjukdomar. Den vanligaste metoden för bedömning av vänster förmaks storlek är ekokardiografi. LÄS MER

 2. 2. INVERKAN AV LEFT VENTRICULAR ASSIST DEVICE PÅ HÖGERKAMMARFUNKTION EFTER HJÄRTTRANSPLANTATION

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Arvin Akbari; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då ingen medicinsk behandling längre är tillräcklig anses hjärttransplantation vara det slutliga alternativet för patienter med svår hjärtsvikt (stadie IV). Dock ges endast ett fåtal patienter möjligheten till att få ett nytt hjärta, vilket bland annat beror på organbrist, långa väntetider och annan komorbiditet. LÄS MER

 3. 3. JÄMFÖRELSE AV VÄNSTER FÖRMAKSVOLYM I APIKAL TVÅKAMMARPROJEKTION, INSPELADE MED TVÅ OLIKA ULTRALJUDS GIVARE (S5-1 OCH X5-1)

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nasrin Latifpour; [2018]
  Nyckelord :apikal tvåkammarprojektion; S5-1 givare; Simpson s biplanmetod; tvådimensionell ekokardiografi; vänster förmak; vänster förmaksvolym; X5-1 givare; apical two chamber view; left atrium; left atrial volume; S5-1 transducer; Simpson s biplane method; two-dimensional echocardiography; X5-1 transducer;

  Sammanfattning : Abstrakt: Vänster förmaksstorlek har prognostisk betydelse inom kardiologi. Det finns generellt enighet om att vänster förmaksvolymmätning (VFV) är det bästa mätmåttet av vänster förmaksstorlek. För närvarande används S5-1 som är en phased array givare, som första val, för att avbilda 2-dimensionella två- och fyrkammarvyer. LÄS MER

 4. 4. VISUELL OCH SEMIAUTO-MATISK BEDÖMNING AV VÄNSTERKAMMARENS EJEKTIONSFRAKTION VID EKOKARDIOGRAFI

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Honey Alishah-Ali; [2018]
  Nyckelord :a2DQ; ejektionsfraktion; ekokardiografi; visuell bedömning; semi-automatisk bedömning; systolisk vänsterkammarfunktion;

  Sammanfattning : Den vanligaste metoden som används för att undersöka hjärtats morfologi, anatomi samt funktion är tvådimensionell ekokardiografi. Vid bedömning av hjärtats globala systoliska kammarfunktion och väggrörlighet används ”vänster kammares utdrivnings- eller ejektionsfraktion” (VKEF). LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan mättekniker för högerkammarbedömning vid ekokardiografi : Överensstämmelse mellan s´ och TAPSE

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Lizette Göransson; Filippa Fredlund; [2017]
  Nyckelord :annulus tricuspidalis movement; motion-mode; tissue doppler imaging; right ventricle function; annulus tricuspidalis rörlighet; motion-mode; tissue doppler imaging; högerkammarfunktion;

  Sammanfattning : Bedömningen av höger kammares systoliska funktion kan med fördel göras med ekokardiografi, bl.a. med tekniker som tvådimensionell ekokardiografi, motion-mode (M-mode) och Tissue Doppler Imaging (TDI). Mätvärden som kan fås ut av dessa tekniker är Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion (TAPSE) och s`. LÄS MER