Sökning: "tvångsäktenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet tvångsäktenskap.

 1. 1. Forced Marriage – A “new” Crime Against Humanity?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelia Möller Andréewitch; [2020]
  Nyckelord :public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Forced marriage is one of the newest crimes to be tried as a crime against humanity before an international court. During the Sierra Leone civil war, victims of sexual violence were often referred to as ‘bush wives’ or ‘rebel wives’. LÄS MER

 2. 2. CHILD MARRIAGE PRACTICES IN THE SYRIAN REFUGEE CAMPS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Alaa Alking; [2019]
  Nyckelord :Child marriage; Syrian refugee; forced child marriage; consensual child marriage;

  Sammanfattning : This study seeks to achieve a deeper understanding of the phenomenon of child marriage among Syrian refugees, identify the causes and the consequences of this phenomenon, and explore the relationship between the armed conflict in Syria and the prevalence of child marriage practices among Syrian refugees living in refugee camps in Lebanon. To achieve the objectives of the study, the researcher used the case study approach and mixed-methods methodology in data collection and analysis. LÄS MER

 3. 3. Tvångsäktenskap i Afghanistan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Agha Toorpiki; [2019]
  Nyckelord :Afghanistan; afghansk lag; Heder; Kvinnorrättigheter; tvångsäktenskap; sharialagar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att Afghanistan har ratificerat kvinnokonventionen, d v s förpliktat sig att följa konventionen, förekommer det dagligen tvångsäktenskap i Afghanistan. Syfte: I denna uppsats har jag belyst vilka faktorer, som kan ligga till grund för att tvångsäktenskap (fortfarande) existerar i Afghanistan. LÄS MER

 4. 4. Tvångsäktenskap och hederskultur i Sverige : En studie om det svenska bemötandet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Emma Bohlin; Zarah Söderman; [2019]
  Nyckelord :honour culture; forced marriage; non-profit organisation; Swedish authorities; woman; Sweden; hederskultur; tvångsäktenskap; ideell organisation; myndigheter; kvinna; Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att sprida ljus över det svenska bemötandet av den så kallade ‘hederskulturen’. Studien gör detta genom att undersöka svenska myndigheter och svenska ideella verksamheter, med ett distinkt fokus på kvinnan, och tvångsäktenskap som en del av den tidigare nämnda hederskulturen. LÄS MER

 5. 5. Tvångsäktenskap gällande barn under 18 : Finns det ett rättsligt skydd?

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Sumaya Osman Bouh; Ikraan Takow; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER