Sökning: "tvångsåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet tvångsåtgärder.

 1. 1. Avskiljning och fastspänning inom den psykiatriska heldygnsvården : En litteraturstudie om sjuksköterskors perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Rigbo; Julia Lejdel Lundahl; [2020]
  Nyckelord :Tvångsåtgärder. Sjuksköterskeperspektiv. Psykiatrisk vård.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Tvångsåtgärder, som avskiljning och fastspänning, har under lång tid varit en del av den psykiatriska vården. Dessa åtgärder är underlag för etisk kontrovers i relation till både autonomiprincipen och pliktetiken. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med patientdelaktighet vid tvångsvård inom psykiatrisk heldygnsvård : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christian Fredriksson; Konrad Jessica; [2020]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; Sjuksköterskans upplevelser; Psykiatri; Tvångsvård; delat beslutsfattande; användarens engagemang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) vårdas patienten mot sin vilja vilket skapar en komplex vårdsituation. Dessutom gäller Hälso och sjukvårdslagen (HSL) för både frivillig vård och tvångsvård. Enligt HSL skall vården vara personcentrerad och patienten ska vara delaktig i sin vård. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadspersonalens upplevelser av metoder som förebygger hot och våld inom demenssjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Arnel Vejzovic; Emil Åström; [2020]
  Nyckelord :demens; personcentrerad vård; hot och våld; förebyggande åtgärder; omvårdnadspersonal; utlösande faktorer;

  Sammanfattning : Ett växande problem inom sjukvården idag är hot och våld riktat mot omvårdnadspersonal och omvårdnadspersonal som arbetar inom demenssjukvård på särskilda boenden tillhör en av de verksamheter som i störst utsträckning drabbas. I denna studie har omvårdnadspersonalens erfarenheter av metoder som förväntas kunna förebygga eller hantera hot och våld vid vårdande av människor som drabbats av en demenssjukdom studerats. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av att vårdas i öppen psykiatrisk tvångsvård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Helena Lindström; Magdalena Vaattovaara; [2020]
  Nyckelord :Care under Community Treatment Orders; CCC; Patients’ Experiences; outpatient commitment; nursing; qualitative; öppen psykiatrisk tvångsvård; ÖPT; omvårdnad; beskriva; patientens erfarenhet; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor revision av lagstiftningen för tvångsvård skedde 2008 då lagen om öppen psykiatrisk tvångsvård [ÖPT] tillkom. En av intentionerna med lagstiftningen var att användandet av tvångsåtgärder skulle minska, och patienter som får vård i ÖPT vistas i regel i sitt hem. LÄS MER

 5. 5. När vården går emot patientens vilja : En kvalitativ litteraturstudie om tvångsåtgärder inom psykiatrin

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Ebba Wennerbo; [2020]
  Nyckelord :tvångsåtgärder; tvång; upplevelser; patient; avskiljning; tvångsmedicinering; fastspänning; tvångsvård;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Tvångsåtgärder sker oftast mot patientens vilja men det finns personer som går med på tvångsåtgärder frivilligt men oftast ses detta som något negativt och ont som individen måste leva med eller något personen utsätts för. Under 2013 användes tvångsåtgärder som avskiljning, fastspänning och tvångsmedicinering vid 8751 tillfällen. LÄS MER