Sökning: "tvångssterilisering"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet tvångssterilisering.

 1. 1. Från tvångssterilisering till särskilt stöd : – var lägger samhället ribban för godkänt?

  Magister-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Peter Bergentz; [2019]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit, att undersöka urvalsförfarandet vid tvångssteriliseringar i Sverige i mitten av 1900-talet (kapitel 3) och dagens selektiva mekanismer för särskilt stöd i skolan (kapitel 4) som historiskt jämförbara fall. Perspektivet är människorättsligt utifrån frågan, om individuella fri- och rättigheter kan skyddas mot nationell praxis och politiska intentioner. LÄS MER

 2. 2. “Antingen så är man det eller så är man det inte” : En analys av steriliseringskravet i den svenskakönstillhörighetslagen fram till år 2013

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Anna-Sara Fire; [2018]
  Nyckelord :Transsexualitet; Heteronormativitet; Sterilisering; Könskorrigering; Könstillhörighetslagen; Queer;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras sambandet mellan Judith Butlers teori om heteronormen som hegemonisk diskurs och den svenska politiska debatten om steriliseringskravet i könstillhörighetslagen. Mina frågeställningar i studien är: Vilka argument framträder i materialet för tvångssterilisering som villkor för könskorrigerande kirurgi? Hur kan denna praktik förstås utifrån Butlers teoretiska ansats? Analysen sker genom dels en pro et contra analys av de tre huvudargumenten för steriliseringskravet som jag har funnit efter en genomgång av alla motioner, skrivelser, statliga utredningar och den politiska debatten på ämnet steriliseringskravet av transpersoner. LÄS MER

 3. 3. Medias framställning av romer : En innehållsanalys av Dagens Nyheters rapportering under åren 2010 & 2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Maria Hansson; Matilda Heidenvall Lindner; [2018]
  Nyckelord :innehållsanalys; romer; media; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Romer har historiskt blivit marginaliserade och inte åtnjutit samma rättigheter som majoritetsbefolkningen. I en svensk kontext har romer historiskt sätt bland annat fått utstå diskriminering i form av registrering, tvångssterilisering, fördrivning och särbehandling i skolan. LÄS MER

 4. 4. Att förstå tvångssterilisering idag: En genealogisk studie av människan genom tolkningen av tvångssteriliseringen från tidigt 1900-tal till 2014

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Larsson; [2015]
  Nyckelord :genealogi; Foucault; tolkning av tvångssterilisering; humanisering; rationalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Between 1934 and 1975 62 888 persons were sterilized in Sweden. About 21 000 of these cases were described as forced sterilization on people mainly seen as psychologically or morally disabled. My ambition is to scrutinize the interpretation of the sterilization laws both now and in the time when they were applied. LÄS MER

 5. 5. Vinster och förluster med steriliseringslagarnas tillämpning på sinnesslöanstalten Hallagården 1935-1943

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Emilie Bondesson; [2014]
  Nyckelord :Sinnesslöhet; tvång; ”vinster och förluster”;

  Sammanfattning : År 2013 kom en ny lag i Sverige som helt förbjöd tvångssterilisering. Från 1975 fram till 2013 har människor som bytt kön varit tvungna att sterilisera sig. På grund av den nya lagen har steriliseringsproblematiken lyfts upp igen och blivit aktuellt. LÄS MER