Sökning: "tvångsvård barn"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden tvångsvård barn.

 1. 1. Grunden förändras men tvånget består? Om processramen och rättssäkerhet i mål om upphörande av vård enligt LVU 2 §

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Kryh; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tvångsvård av barn enligt LVU syftar till att skydda barn och unga mot allvarlig utsatthet. Ett tvångsomhändertagande är dock en ytterst ingripande åtgärd, varför det är viktigt att såväl beredandet som upphörandet av tvångsvården uppfyller krav på rättssäkerhet. LÄS MER

 2. 2. Skakvåld i LVU-processen – En empirisk undersökning av förvaltningsdomstols hantering av misstänkt skakvåld efter HFD 2018 ref. 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alma Lövgren; [2022-01-28]
  Nyckelord :Skakvåld; Triaden; Shaken Baby Syndrome; Abusive Head Trauma; Tvångsvård; Brister i omsorgen; Bristande säkerhetsmedvetande; Fysisk misshandel; LVU;

  Sammanfattning : Länge ansågs den s.k. triaden av symptom – blödning under hårda hjärnhinnan, blödningar i ögonbottnarna och hjärnpåverkan – självständigt eller i kombination med andra skador typiska för barnmisshandel bevisa skakvåld. LÄS MER

 3. 3. Samtycke till frivilliga insatser enligt SoL och LVU : En utredning av möjligheten att besluta om insatser för barn när samtycket till frivilliga insatser inte är tillräckligt eller saknas

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Wahlberg; [2022]
  Nyckelord :Children; social services; consent; voluntary contributions; compulsory care; intermediate compulsory; open contributions; Barn; socialtjänst; samtycke; frivilliga insatser; tvångsvård; mellantvång; öppna insatser;

  Sammanfattning : Sedan år 1982 har utgångspunkten varit att socialtjänstens verksamhet ska grunda sig i den enskildes integritet och självbestämmanderätt. Den enskilde ska därigenom själv få bestämma huruvida en viss insats från socialtjänsten ska tas emot eller inte. LÄS MER

 4. 4. När meddelar domstolen ett flyttningsförbud? : En rättsfallsstudie om stigbundenhet och tillämpningen av bestämmelserna om flyttningsförbud

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rebecka Heintz; [2022]
  Nyckelord :Relocation ban; Path dependence; Child’s best interests; Compulsory care; Voluntary care; Family home; Custody transfer; Flyttningsförbud; Tillfälligt flyttningsförbud; Stigbundenhet; Barnets bästa; Tvångsvård; Frivillig vård; Familjehem; Vårdnadsöverflyttning;

  Sammanfattning : Bestämmelserna om flyttningsförbud återfinns i 24 och 27 §§ lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Enligt 24 § LVU får förvaltningsrätten meddela ett flyttningsförbud om det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas vid en flyttning från familjehemmet. LÄS MER

 5. 5. Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsansvar över SiS ungdomshem i ett barnrättsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elinor Adcock Lindström; [2022]
  Nyckelord :social and welfare law; socialrätt; inspektionen för vård och omsorg; IVO; tillsyn; SiS; särskilda ungdomshem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The special residential homes for young people that are run by the national board of institutional care (SiS) provide children and young people compulsory care. The staff at the special residential homes have the right to use coercive measures which is motivated by the children and young people’s extensive problems. LÄS MER