Sökning: "tvåsamhet som norm"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden tvåsamhet som norm.

 1. 1. “I’m just sick of thinking about it all the time, this stuff – love, settling down and marriage” : En komparativ innehållsanalys av High Fidelity (2000) & High Fidelity (2020)

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Erika Wallin; Moa Hanning; [2022]
  Nyckelord :gender; normativity; romantic comedy; representation; stereotypes; genus; normer; romantiska komedier; representation; stereotyper;

  Sammanfattning : Vi har genomfört en komparativ kvalitativ innehållsanalys av filmen High Fidelity (2000) och serien High Fidelity (2020). Vårt syfte har varit att synliggöra hur romantiska relationer samt män och kvinnor representeras över tid. LÄS MER

 2. 2. ATT DELA KAKAN PÅ FLERA : En studie om rätten till arv vid polygami

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Amanda Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :Polygamy; polygamous marriage; polygamous family constellations; inheritance law; right to inherit and the inheritance code; Polygami; polygama äktenskap; polygama familjekonstellationer; arvsrätt; rätt till arv; och ärvdabalken;

  Sammanfattning : Written in Swedish with an English abstract. Polygamy has recently received more and more attention in Sweden due to, among other things, the streams of refugees and globalization. The Swedish norm of marriage is monogamy thus family constellations that go against this sometimes have difficulties to adapt to the Swedish family law. LÄS MER

 3. 3. “GÖR DET HÄR NU OCH SÅ KAN KÄRLEKEN KOMMA SEN”

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Eira Alanko; [2017]
  Nyckelord :Ensamstående kvinnor; Familjebildning; Föräldraskap; Insemination; Normer; Reproduktion; Sexualitet;

  Sammanfattning : Alanko, E. ”Gör det här nu och så kan kärleken komma sen”. Reproduktion utan sexualitet. Examensarbete i sexologi 30 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. En skam att inte vara två : En kvalitativ studie om tvåsamhetsnormer i den norska internetserien Skam

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Elisabeth Ström; [2017]
  Nyckelord :Tvåsamhetsnormen; heteronormativitet; Giddens; queer; queert läckage; Skam; representation; textanalys; tematisk analys; kärleksrelationer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka normer kring tvåsamhet i den norska internetserien Skam. Jag har tittat efter representationer av tvåsamhet i ett antal scener från första säsongen och undersökt om och hur queerteori samt Anthony Giddens teorier om kärlek och intimitet kan hjälpa oss att förstå och även ifrågasätta tvåsamhetsnormen. LÄS MER

 5. 5. Normativ tvåsamhet och bortskrivna existenser i familjerätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Lidslot; [2013]
  Nyckelord :obligatoriska; kontrollerade ämnesord Heteronormativitet; diskurs; tvåsamhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna uppsats är att det i det svenska samhället råder en stark norm kring tvåsamhet som grund för familjebildning, vilket blir tydligt redan i första kapitlet i ÄktB i vilket det framgår vilka som har rätt att gifta sig - de som befinner i sig i en parrelation. Polygami i form av månggifte är emellertid olagligt. LÄS MER